Automatizacija poslovnih procesa

Automatizacija poslovnih procesa (BPA), kako u interakciji sa klijentima, tako i u komunikaciji unutar kompanije postaje osnova za struktuiranu i kontrolabilnu komunikaciju.
Praćenje toka komunikacije unutar poslovnog procesa je jedan od osnova unapređenja efikasnosti i efektivnosti u svakodnevnom radu zaposlenih.

Povezani proizvodi