Finansijske institucije

U prethodnih 25 godina kompanija Algotech je, sa kompanijama iz oblasti finansijskog poslovanja, realizovala veliki broj projekata i može se reći ovladala znanjem o samoj srži bankarskog poslovanja i to prevashodno iz perspektive komunikacije i izgradnje odnosa poverenja sa korisnicima.
Zasnovano na ovom iskustvu, a sa druge strane prateći trendove kretanja svetskog IT tržišta, trudimo se da ponudu rešenja za banke i druge kompanije iz oblasti finansijskog poslovanja održavamo aktuelnom, ažurnom, te da novim rešenjima opravdamo i unapredimo dosada stečeno poverenje.

Povezani proizvodi