Biznis rešenja

KONTAKT CENTRI

U modernom vremenu, obavezan element svake prodajno orijentisane organizacije sa fokusom na korisnika!U modernom vremenu, obavezan element svake prodajno orijentisane organizacije sa fokusom na korisnika!

Pogledajte proizvode
INTEGRISANE KOMUNIKACIJE

Jedan informacioni sistem za glasovnu, video i tekstualnu komunikaciju, audio i video konferencijske veze...

Pogledajte proizvode
AUTOMATIZACIJA POSLOVNIH PROCESA

Praćenje toka komunikacije unutar poslovnog procesa je jedan od osnova unapređenja efikasnosti i efektivnosti u svakodnevnom radu zaposlenih

Pogledajte proizvode
CUSTOMER ENGAGEMENT

„Customer engagement“ označava poslovnu komunikaciju između korisnika i kompanije putem različitih komunikacionih kanala

Pogledajte proizvode
WORKFORCE MANAGEMENT

Upravljanjem i optimizacijom ljudskih resursa postižemo balans optererćenja zaposlenih ali i značajne finansijske uštede

Pogledajte proizvode