Industrija

Kompanije koje se bave proizvodnjom, da bi podigle produktivnost na viši nivo i zadržale konkurentnost na tržištu, se sve više fokusiraju na unapređivanje poslovnog procesa koristeći savremene informaciono – komunikacione tehnologije. Rezultat su efikasnija komunikacija i saradnja sa interesnim grupama kao i brže plasiranje novih proizvoda na tržište zahvaljujući automatizovanim i efikasnijim procesima i pristupu informacijama u realnom vremenu.industrija

Povezani proizvodi