SignDoc - elektronski potpis

SignDoc Kofax

Pogodnost i sigurnost e-potpisa je ključna za digitalnu transformaciju
Unapređenje performansi vase kompanije podrazumeva pronalaženje novih načina da povećate efektivnost biznisa i efikasnost angažovanja klijenata. Smanjena upotreba papira tokom realizacije biznis procesa pomaže pri redukciji troškova i unapređuje korisničko iskustvo.

Udaljavanje od fizičkog potpisa i prelazak na e-potpis je deo digitalne transformacije koja pomaže da postignete sledeće ključne poslovne ciljeve:

 • Smanjivanje potrošnje papira pri štampanju, odnosno skeniranju
 • Umanjuje potrebno vreme za kompletiranje ugovora ili za odobrenja za samo par minuta.
 • Unapređenje iskustva korisnika preko komunikacionih kanala po njihovom izboru – na bilo kojem uređaju, bilo kada, bilo gde.
 • Poboljšanje usklađenosti i olakšavanje revizije poslovnih procesa i transakcija
 • Smanjivanje rizika eksternih ili internih pokušaja prevare, te na taj način izbegavanje sporova.

Vodeće kompanije širom sveta u oblasti bankarstva, osiguranja, maloprodaje i u mnogim drugim industrijama ostvaruju željene performanse koristeći Kofax SignDoc e-poslovni portfolio.

SignDoc rešenje možete da koristite:

 • kao dokaz o prihvatanju i usvajanju sadržaja poslovnog dokumenta, kao i njegovog obavezujućeg, zaključnog, karaktera.
 • za proveru autentičnosti i integriteta potpisanih dokumenata, tako što ćete obezbediti sredstva za autentifikaciju identiteta potpisa i potvrde da dokument nije izmenjen nakon potpisivanja.

SignDoc pruža više načina elektronskog potpisivanja:

 • Mogućnost za potpis u web pretraživaču.
 • U kombinaciji sa digitalnim serifikatima za indentifikaciju potpisivača.
 • Kao biometrijski ručni potpis na ekranu tableta, pogodno za automatsku verifikaciju potpisa i/ili analizu.
 • Može biti postavljem on premise (iza firewall-a neke kompanije), ili postavljen u cloudu, a postoji i hibridna opcija sa oba rešenja (on premise i cloud).

SignDoc podržava sledeće varijacije e-potpisa:

 • Fizički povezan – lično, licem u lice, u kancelariji, prodavnicama, branšama ili na terenu.
 • Virtuelno povezan – putem video konferencije ili kontakt centra.
 • Univerzalni pristup – preko smart telefona, tableta ili računara u kancelariji ili kući.

Integracija i fleksibilno licenciranje

 • SignDoc može biti integrisan u različite biznis procese i poslovno okruženje kompanije.
 • Softver je baziran na webu – laka integracija SignDoc rešenja u biznis aplikacije sa web plug-in, mobilne aplikacije i konektorima za uređaje.
 • Desktop klijent – može se koristiti SignDoc samostojeće rešenje i za desktop okruženje.
 • Plug-in za Adobe Reader- SignDoc je posebno prilagođen za integraciju u Adobe Live Cycle okruženje.
 • SignDoc SDK omogućava integraciju e-potpisa i verifikaciju potpisa sa vašom aplikacijom ili biznis procesom. SignDoc licenciranje omogućava fleksibilne promene izmedju integrisanih opcija. Licenciranje je bazirano prema broju korisnika.
SignDoc Elektronski potpis

Kofax SignDoc rešenja obezbeđuju širok spektar prednosti kompanijama u mnogim, različitim  industrijama koje se bave kupcima i zaposlenima, u procesima nabavke, upravljanja korisničkim računom i servisnoj dokumetaciji, kao i u platnim i finansijskim procesima.

Benefiti Kofax SignDoc rešenja:

 • Obezbeđuje sveobuhvatne opcije potpisivanja – SignDoc pokreće proces elektronskog potpisivanja putem klika za potpisivanje i koristi rukom pisane potpise (često preferirani izbor u potpisu licem u lice).
 • Smanjuje rizik od neusklađenosti – SignDoc pruža jasan dokaz ko je potpisao, šta je potpisano (sadržaj dokumenta u vreme potpisivanja), i kada je potpisano (datum i vreme).
 • SignDoc ima za cilj unapređenje poslovnih procesa kroz redukciju vremena potrebnih za realizaciju proceduralnih aktivnosti vezanih za klijente, te na taj način omogućava kompaniji da više vremena posveti samom klijentu.
 • Izuzetna pouzdanost rešenja u smislu dokazivosti – Uz pojedinačni digitalni potpis se može dodati biometrijski signal u skladu sa standardom ISO/ IEC 19794-7. Snimljene fotografije potpisnika i/ili lični podaci potpisnika mogu biti dodati u dokument kao ISO/IEC 32000 PDF standardni digitalni potpis.
 • Obezbeđuje reviziju potpisanog dokumenta – validacija dokumenta je nezavisna od povezivanja sa spoljnim uslugama.
 • Unapređuje poslovne procese – kreira, šalje, prati, potpisuje dokumente i formulare i automatski ih otprema. SignDoc se lako integriše u postojeće poslovne sisteme i radne tokove.
 • Podržava više platformi operativnih sistema- Uključujući desktop i mobilne operativne sisteme – Windows, iOs, Adnroid i Linux.