Početna Poslovni partneri Odštampaj stranicu

Poslovni partneri

 

Algotech je jedan od najvažnijih partnera kompanije AVAYA u regionu CEE i jedini je partner u ovom regionu koji ima najviši sertifikat PLATINUM Partnera.

O kompaniji AVAYA:

Avaya je globalni lider u oblasti komunikacionih sistema preduzeća, koji nudi integrisane komunikacione sisteme, kontakt centre i ostale relevantne usluge, direktno ili putem svojih pertnera, vodećim kompanijama i organizacijama širom sveta. Preduzeća svih veličina zavise od vrhunske komunikacione tehnologije kompanije Avaya koja povećava efikasnost, kooperativnost, kvalitet usluge i konkurentnost.

Više informacija na: www.avaya.com

O kompaniji Cisco Systems Inc: 

Kompanija Cisco je vodeća kompanija na polјu računarskih mreža. Glavni proizvodi ove kompanije su eternet i ATM svičevi, ruteri, prolazi (VoIP gateway), i IP telefoni (VoIP phone). Cisco Systems, Inc. je osnovan 1984. godine od strane male grupe naučnika sa Stanforda. Trenutno broji više od 70.000 zaposlenih iz celog sveta. Najviša vrednost kompanije procenjena je na 148 milijardi dolara. Cisco Systems kreira niz mrežnih rešenja za konvergenciju prenosa podataka, glasa i video-zapisa, čije su osnovne karakteristike vrhunske performanse, sigurnost i fleksibilnost.

Više informacija na: www.cisco.com

  

Algotech je veoma važan partner kompanije Altitude. Proizvodi kompanija Altitude i Avaya su oprobana kombinacija rešenja primenjenih kod mnogih naših korisnika..

O kompaniji Altitude Software:

Od 1993. godine, Altitude Software (www.altitude.com) je lider u rešenjima objedinjene interakcije sa korisnicima i u upravljanju dinamičnim kontakt centrima, nezavisno od hardverske platforme. Sa oko 900 korisnika u 60 zemalja, Altitude teži da zadovolji svoje korisnike, a pritom poseduje sertifikat ISO 9001 za podršku širom sveta. Altitude Software je dobitnik više od 40 industrijskih nagrada, a Gartner je ovu kompaniju od 2000. godine uključio u Magic Quadrants za oblast telekomunikacija . “Altitude uCI” (objedinjena interakcija sa korisnicima) je softverski paket koji u realnom vremenu upravlja funkcijama preduzeća kao što su Korisnički Servis, Služba Informacija, Naplata, Telefonska Prodaja, Nadzor, itd. Softver je jedinstven u brzom kreiranju usluga i kampanja, zahvaljujući objedinjenom dizajnu, preusmeravanju, automatizovanom biranju telefonskih brojeva, govornom portalu, desktop aplikaciji za rad, praćenje sistema i analizu rada.

Više informacija na: www.altitude.com

 

  

Algotech je partner kompanije Teleopti koja je specijalizovana za sisteme upravljanja ljudskim resursima.

O kompaniji Teleopti:

Teleopti je vodeći isporučilac rešenja strateškog upravljanja ljudskim resursima (WFM) i upravljanja troškovima telekomunikacija (TEM). Teleopti je poznat po razvoju proizvoda visoke tehnologije koji se baziraju na potrebama korisnika, a koje je lako implementirati i koristiti. Rešenja zasnovana na Teleopti CCC i Teleopti Pro su takođe dostupna preko mreže partnera. Na stotine preduzeća u EMEA regiji se oslanja na rešenja kompanije Teleopti koja povećavaju njihovu operativnu efikasnost i nivo usluge.

Nils Bildt, izvršni predsednik upravnog odbora, osnovao je kompaniju 1992. godine. Teleopti je tokom godina brzo rastao i razvijao se, a i danas to čini ubrzanim koracima.

Više informacija na: http://www.teleopti.com

 

 

Algotech je jedina kompanija koja je u potpunosti licencirana za NICE sisteme U Češkoj Republici i Slovačkoj.

O kompaniji Nice

NICE Systems je svetski lider u oblasti prediktivnih rešenja. Sistem sakuplja i analizira interakcije i transakcije, predviđa sledeće korake, izdvaja ih i utiče na njihovo uobličavanje, kako bi se pravovremeno reagovalo na predviđeni tok transakcije. NICE ponuda preduzećima i sektorima bezbedosti ima za cilj zadovoljavanje tri osnovne potrebe: povećanje produktivnosti, smanjenje finansijskog rizika i povećanje sigurnosti i bezbednosti. NICE rešenja sakupljaju interakcije, transakcije i video nadzor iz više izvora, uključujući telefone, CCTV video feed, radio komunikacije interventnih službi, elektronsku poštu, razgovore, društvene mreže, itd. Na taj način se pruža neprocenjiv uvid u poslovnu ili bezbedonosnu situaciju primenom analize više kanala u realnom vremenu, kojom se dolazi do predikcije namere korisnika, kriminalaca i terorista, ili prevaranata, te se omogućava proaktivni odgovor na određenu nameru u realnom vremenu.

Više informacija na: www.nice.comO kompaniji LifeSize:

Kompanija LifeSize®, Austin, TX je pionir u HD video komunikacijama i danas na tržište donosi videokonferencijska i telepresence rešenja najvišeg kvaliteta. Iako najmlađa kompanija u industriji video komunikacija, LifeSize se, lansirajući na tržište prvi Full HD video konferencijski sistem u svetu, predstavio javnosti kao kompanija potpuno posvećena razvoju novih komunikacionih tehnologija, koja sa svakim svojim novim proizvodom potvrđuje tu ulogu, pomerajući granice i postavljajući nove standarde u ovoj oblasti .

Svaki LifeSize sistem je osmišljen da podrži High Definition video i audio i uz superiornu rezoluciju slike i čistoću zvuka, napravi interakciju učesnika toliko uverljivom, da sagovornici imaju utisak da su fizički prisutni u istoj prostoriji. Donosite odluke brzo i u pouzdanom okruženju i oslonite se na video komunikacije za sastanke licem u lice kada elektronska pošta i telefonski razgovor jednostavno nisu dovoljni. LifeSize Communications ltd. je decembra 2009. godine, akvizicijom zvanično postao deo kompanije Logitech.Više informaciija na: www.lifesize.com 

O kompaniji Extreme Networks:

Extreme Networks®,osnovana 1996. godine, je kompanija koja projektuje, proizvodi i instalira sofisticirana Ethernet rešenja koja mogu da odgovore i na najveće izazove u pogledu mrežne infrastrukture i IP-baziranih komunikacija. Tokom svoje istorije, kompanija je isporučila preko 15 miliona Ethernet portova i prisutna je u preko 50 zemalja. Putem svojih naprednih softverskih platformi, koje omogućavaju svrsishodan uvid i kontrolu nad aplikacijama i servisima, Extreme povećava vrednost mrežne infrastrukture. Ovo pomaže kompanijama i ISP-ima da obezbede sigurne konvergentne mreže visokih performansi.

Rešenja koja nudi Extreme, usmerena su prvenstveno na korporativne mreže, data centre, mobilne operatere i metro ISP kompanije.

Više informaciija na: www.extremenetworks.com

 

O kompaniji CA Technologies:

Computer Associates Technologies (skraćeno CA) je jedna od vodećih svetskih softverskih kompanija, lider na tržištu IT Management softvera. Osnovana 1976, danas sa preko 13,000 zaposlenih i godišnjim prometom od preko 4,3 milijarde USD (podatak za 2009. fiskalnu godinu), kompanija je rangirana u samom vrhu svetskih softverskih kompanija na poznatoj Forbes-ovoj listi.

Kompanija je poznata po proizvodima u oblasti IT Service Management-a (proizvodi kao što su CA Service Desk, CA Oblicore), u oblasti nadziranja IT infrastrukture (CA Infrastructure Manager, CA NetQos), upravljanje projektima (CA Clarity PPM) kao i oblasti zaštite i bezbednosti IT sistema, prvenstveno u oblasti Identity and Access Management (CA Identity Manager, CA SiteMinder).

Više informacija na: www.ca.com

O kompaniji Ingate Systems AB:

Ingate Systems AB bavi se dizajnom i razvojem Firewall i Session Border Controller technologija, kako bi lična komunikacija putem multimedija bila dostupna svakome.  SIP ne omogućava samo IP telefoniju već i objedinjene komunikacije (Unified Communications – UC) kao što su Presence, Instant Messaging, video konferencije uz telepresence kvalitet ili IP-PBX konektivnost. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu na polju bezbednosti, Ingate nudi elegantna rešenja koja omogućavaju bezbednu i pouzdanu SIP komunikaciju kompanijama svih veličina, servis provajderima ili nad-provajderima i izvan opsega lokalne mreže. Ingate proizvodi su interoperabilni sa većinom vodećih IP-PBX isporučilaca i ITSP/SIP provajdera, čime se kompanijama uz minimalne investicije daje mogućnost da iskoriste prednosti SIP i UC komunikacije u pogledu uštede troškova i vremena. Ingate proizvodi nude se kako na hardverskim platformama, tako i kao softver koji se može instalirati na nezavisnim serverima ili postaviti kao aplikacija na virtuelnim mašinama.

Više informacija na: www.ingate.com