uCI

Altitude uCI (unified customer interaction) je platforma za objedinjenu komunikaciju, angažovanje i interakciju sa korisnicima koja kompanijama omogućava da stvore i očuvaju dugoročne odnose sa svojim klijentima. On pomaže u rušenju kompanijskih silosa tako što povezuje sva odeljenja, a što je još važnije, objedinjuje podatke o klijentima na jednom mestu. To je kompletno, modularno rešenje koje obezbeđuje sve funkcionalnosti koje su neophodne uspešnom kontakt centru. Modularnost paketa omogućava da kontakt centar raste prema potrebama poslovanja. Efikasnost kontakt centra jedne kompanije je ključ za uspešan poslovni učinak.

Uz Altitude uCI platformu, kompanije mogu da iskoriste principe najbolje prakse, a za stvaranje lojalnih klijenata, ostvarenje poslovnih ciljeva i povećanje profita, na raspolaganju imaju najmodernije tehnologije. Ako klijenti imaju pozitivno iskustvo sa vašom kompanijom, oni će postati najbolji zastupnici vašeg brenda, a ohrabrivaće i druge da ga probaju. Reč koja se prenosi od usta do usta uvek je bila moćan pokretač poslovanja, ali danas, usled značaja socijalnih medija i blogova, jedan klijent može da utiče na stav stotina drugih. Klijenti danas zahtevaju integrisano iskustvo i očekuju perfekciju od kompanija sa kojima sarađuju. Altitude uCI rešenje povezuje sve tačke kontakta u interakcijama klijenta sa kompanijom, kako bi stekli unificiran pregled klijentovog puta. Rešenje omogućava kontakt centrima da optimizuju kampanje kako bi obradili veliki broj poziva, povećali efikasnost uz automatizovane IVR kampanje, ili uparili veštine agenta sa potrebama klijenta i tako poboljšali korisničko (CX- customer experience). Ljudski resursi su najveća vrednost u kontakt centru i kompanije moraju da razumeju i poštuju njihovu vrednost. Altitude uCI osnažuje agente kontakt centra, pružajući im intuitivnu desktop aplikaciju, sistem vođenih skripri i stvara objedinjen pregled svakog korisnika. Sistem je osmišljen tako da motiviše zaposlene putem raznovrsnih poslovnih zadataka i informacijama o učinku pojedinaca i grupa u realnom vremenu. Vođenje uspešnog kontakt centra zahteva pristup iscrpnim informacijama u pogledu performansi. Naše rešenje obezbeđuje kako istorijske, tako i informacije, izveštaje i alarme u realnom vremenu, koji omogućavaju menadžmentu više argumenata za brže donošenje odluka u hodu, a samim tim i preduzimanje akcije za bolju budućnost.