Wallboard.info Digital Signage

Wallboard.info Digital Signage je platforma za iniciranje slanja digitalnih sadržaja i brendiranih poruka putem mreže digitalnih ekrana. Jedinstven i dinamičan sadržaj tako se može kreirati i publikovati preko jednog monitora, video zida ili mreže digitalnih ekrana. Budući da su ekrani digitalni, na takvoj površini može se prikazati znatno veća količina informacija nego na tradicionalnim štampanim materijalima, reklamama i bilbordima.

Wallboard.info Digital Signage platforma je nova generacija efektivne komunikacije na privatnim i javnim prostorima. Wallboard.info Content Management System koristi prednosti najnaprednije tehnologije, kako bi kreiranje, korigovanje i upravljanje sadržajima bilo jednostavno i brzo. Wallboard poseduje pametne aplikacije za Android/Windows/ChromeOS/LG media plejere, kao i CMS/controller server koji može biti u Cloud-u ili na lokaciji klijenta. Uz to, Wallboard je takođe opremljen sa superiornim interfejsom za editovanje sadržaja, preko koga možete kreirati i distribuirati digitalne sadržaje bez posredničkih aplikacija jednostavno, kao i u MS Power Point-u.

Ključne prednosti Wallboard.info platforme su:

 • Poseduju najbolji online editor sadržaja na tržištu
 • Prema želji klijenta: iz Cloud-a ili na lokaciji klijenta, Windows ili Linux, MSSQL ili MySQL
 • Klijenti mogu odabrati uređaje bilo kog cenovnog ranga
 • Više korisnika, višejezični CMS, mogućnost rebrendiranja, nije potreban ni pristup serveru klijenta
 • Veliki broj dodataka koji se mogu postaviti bilo gde na stranici klijenta, bez ograničenja u pogledu zone kao na web stranicama
 • Jedinstvena soft matrix opcija (bez dodatnog hardvera, sadržaj se može podeliti na više ekrana)
 • Proširenje sistem IoT senzorima (prolazak kroz infracrvena vrata, pritiskanje tastera…)

Wallboard.info platforma donosi rešenje za:

 • Generisanje podataka (prodaja/zalihe/cene, protok podataka ili broj dolaznih poziva)
 • Prikazivanje tih podataka bilo interno, bilo širem auditorijumu/klijentima
 • Digital Signage komunikaciono rešenje

Wallboard.info door-to-door rešenje donosi:

 • Kontrolni server koji se može koristiti iz Cloud-a ili može biti instaliran na lokaciji korisnika
 • Interfejs za editovanje iz pretraživača, koji omogućava da se rešenje deli između više korisnika
 • Aplikacije za prikaz sadržaja korisnika za različite modele medija plejera