Altitude je proizvođač softverske platforme Xperience, robusnog, modularnog i skalabilnog softverskog rešenja za kontakt centre i interakciju sa klijentima, nezavisno od telekomunikacione infrastrukture. Preko 20 godina poslovanja u ovom tržišnom segmentu, preko 300.000 korisnika, 1.100 nezavisnih instalacija i preko 50 nagrada za inovativnost i unapređenje poslovanja korisnika.

Povezani proizvodi

Altitude Xperience

Altitude Xperience je sadržajna aplikacija za angažovanje klijenata, koja u kontakt centre uvodi najnapredniju tehnologiju koja povezuje sve organizacione jedinice u jedinstvenu celinu, a što je najvažnije, objedinjuje podatke o […]