Aura Communication Manager

Aura Communication Manager

Aktivno učešće, sveprisutna saradnja i kvalitetna iskustva definišu novu eru angažovanja modernih kompanija. Sastanci sa klijentima, saradnicima i dobavljačima više nisu dovoljni. Zaposlenima su potrebni alati kako bi uzeli aktivno učešće u kreiranju dodatne vrednosti, zadovoljavanju očekivanja kupaca i angažovanje kolega u fleksibilnim interakcijama koje donose vrhunske poslovne rezultate. Kako bi omogućila ovakvu transformaciju, angažovanje orijentisano na ljude, Avaya je razvila Avaya Aura® Platformu – set potpuno integrisanih komponenti koje zajednički obezbeđuju univerzalna rešenja za angažovanje zaposlenih i klijenata, koja bitno utiču na sveukupno poslovanje.

Avaya Aura® Communication Manager je osnovni element Avaya Aura® Platforme, koji obezbeđuje kvalitetne audio i video mogućnosti, mobilnost, razmenu poruka i angažovane interakcije, na elastičnoj, distribuiranoj mreži koja podržava SIP/IP, digitalne i analogne komunikacione uređaje.

Avaya Aura Communication Manager korisnicima donosi:
• Moćnu platformu za procesuiranje audio i video poziva.
• Napredne opcije za veću produktivnost i mobilnost zaposlenih.
• Ugrađene konferencijske i kontakt centar aplikacije.
• Centralizovan ili distribuiran sistem za procesuiranje poruka uz podršku govornog automata.
• Konektivnost za širok spektar analognih, digitalnih i SIP/IP komunikacionih uređaja.
• Podršku za SIP, H.323 i industrijski standardne komunikacione protokole peko različitih tipova mreža.
• Visoku dostupnost, pouzdanost i survivability.
• Preko 700 moćnih funkcija.

Ključne prednosti:

Stalna saradnja

Efektivno upravljanje komunikacijama: Više opcija za rutiranje, red za čekanje i prioritizaciju prilikom obrade audio i video poziva.
Veća efikasnost: funkcije sistema jednostavne su za upotrebu, štede vreme radnika jer omogućavaju fokusiranje na biznis a ne na tehnologiju.
Unapređena saradnja: Zaposleni mogu na jednostavan način da koriste opcije za bolju kolaboraciju, kao na primer konferencije, te tako ostanu produktivni i dok su u pokretu, koristeći prednosti naprednih funkcija za unapređenje mobilnosti.

Pomoć u osiguranju kontinuiteta poslovanja

Transparentan system failover: Više tačaka koje obezbeđuju redundansu može biti ugrađeno u vašu mrežu, tako da obezbede automatski back up u slučaju problema u mreži, hardveru ili softveru.
Nadzor i upravljanje kvalitetom glasa: Proverava uslove u mreži koji utiču na kvalitet glasa i automatski primenjuju korektivne akcije.

Promovisanje bezbednosti kompanije

Bezbednost prema dizajnu: Avaya Aura Communication Manager aplikacije mogu se izolovati od ostatka kompanijske mreže i sačuvati od virusa, internet crva, DoS i drugih napada. Avaya Aura Communication Manager takođe koristi minimalan broj servisnih i pristupnih portova kako bi se smanjila podložnost zlonamernim napadima.
Bezbedne komunikacije: Avaya Aura Communication Manager koristi medija enkripciju između servera, gateway-a i terminalne opreme (endpoint) da bi obezbedio nesmetan tok poziva i kanala za signalizaciju.

Otvoreni standardi

Podrška za otvorene standarde: Omogućava integraciju rešenja drugih proizvođača, uključujući Microsoft i IBM rešenja, kao i mogućnost da ugradite komunikacije u poslovne procese, pojednostavljujući svakodnevne zadatke.
End-to-end integracija sa aplikacijama zasnovana na standardima: Avaya Aura Communication Manager softver zasnovan je na Linux platformi i omogućava integraciju sa tradicionalnim (TSAPI, JTAPI, CSTA) i novim (Web servisi i servisno-orijentisana arhitktura) standardima.

Pojednostavljeno upravljanje mrežom

Avaya Aura® System Manager: Obezbeđuje intuitivnu centralizovanu administraciju Avaya Aura sistema, uključujući više instanci Communication Manager-a. Potreban je pristup na nivou rešenja za administraciji mreže, koji omogućava IT odeljenjima da inkorporiraju nove komponente i aplikacije pod jedan kišobran za administraciju, koji će upravljati elementima Avaya Aura platforme kao jednim sistemom.

Kvalitetno iskustvo

Audio i video karakteristike: Sadržajne funkcionalnosti jednostavne za rukovanje (npr. automatski posrednik, transfer poziva, prosleđivanje poziva i slično) omogućavaju efikasnu komunikaciju među zaposlenima, sa klijentima i partnerima.
Mobilnost: Napredne WiFi ili dual mod Wifi/Mobilni funkcije obezbeđuju punu produktivnost zaposlenih čak i onda kada nisu u kancelariji. Extension to Cellular (EC500) omogućava uparivanje mobilnog i poslovnog telefona, a Avaya Equinox aplikacija za Windows, Mac, iOS i Android omogućava napredne funkcionalnosti na različitim komunikacionim uređajima.
Kolaboracija: Od jednostavnih audio Meet Me konferencija za do šest učesnika, do Avaya Equinox aplikacije koja obezbeđuje visokokvalitetan audio,video i deljenje ekrana, Avaya čini da saradnja između zaposlenih, klijenata i partnera bude jednostavna i efikasna.
Integrisan sistem poruka: ugrađen sistem za prijem i slanje poruka uz integraciju sa audiom, fax-om i e-mail-om.
Integracija sa kontakt centrom: Avaya CC Elite naslonjen je na Avaya Aura® Communication Manager platformu i može se lako konfigurisati da obezbedi multikanalno rutiranje u kontakt centru. Avaya CC Elite upravlja dolaznom i odlaznom komunikacijom, redom za čekanje, a audio pozive, e-mail i tekstualne ili web chat sesije usmerava na najkompatibilnijeg agenta. Superiorni algoritmi rutiranja koje donosi Avaya CC Elite softver uparuju odgovarajući kontakt sa pravim resursom.
Telecommuting: Ova opcija omogućava rutiranje poziva na odgovarajuću adresu, kao i pristup kompletnom setu Avaya Aura Communication Manager funkcija zaposlenima, bez obzira da li rade od kuće, iz kancelarije, ili su na putu.
Integracija Aplikacija: programeri za razvoj aplikacija mogu integrisati Avaya Aura Communication Manager funkcionalnosti u nove ili postojeće poslovne aplikacije i biznis procese za interakcije u realnom vremenu.
Podrška za SIP: Avaya Aura® Session Manager obezbeđuje kompletnu podršku za SIP uređaje, SIP linije i integraciju sa SIP rešenjima drugih proizvođača.
Kvalitet usluge: QoS karakteristike, kao što su alternativno rutiranje unutar gateway-a (Inter-Gateway Alternate Routing – IGAR) i kontrola prijema poziva (Call Admission Control), obezbeđuju beskompromisni pristup pouzdanosti i funkcionalnosti na konvergentnim SIP/IP mrežama. Ovo osigurava da krajnji korisnici Avaya Aura Communication Manager-a koriste iste napredne karakteristike i visokokvalitetan audio prilikom tranzicije na SIP/IP rešenja.
Pouzdanost i Survivability: Podrška za širok spektar servera, gateway-a i survivability karakteristika omogućavaju 99.999% pa čak i veću dostupnost. Avaya Aura Communication Manager poseduje mogućnost miroringa procesorskih funkcija, obezbeđuje alternativne gatekeeper-e, podržavaju različite tipove mrežnih interfejsa i obezbeđuju survivability na centralnoj i udaljenim lokacijama.
Inteligentno umrežavanje i rutiranje poziva: Omogućava da organizacije kreiraju virtuelnu mrežu svičeva, kojom se prosleđuju informacije i pozivi, i na taj način obezbede viši nivo usluge koju kompanija pruža svojim klijentima. Funkcionalnosti poput rutiranja poziva doprinose snižavanju komunikacionih troškova, jer koriste prednosti upotrebe SIP/IP linija preko WAN/LAN linkova.
Bezbednost i privatnost: Na polju bezbednosti sistem omogućava identifikaciju mogućih upada uz notifikaciju i praćenje upozorenja. Uz to, obezbeđena je enkripcija medija u realnom vremenu za okruženja u kojima se zahteva visok stepen privatnost razgovora preko LAN/WAN mreže.
Sigurnost i Disaster Recovery: kompanijama su na raspolaganju alati koji će im pomoći da imaju spreman odgovor i prevaziđu nepredviđene vanredne situacije.
Integrisana kontrola: Moćni ugrađeni alati koji pomažu mrežnim administratorima i menadžerima da održavaju komunikaciona rešenja i smanje ukupne troškove vlasništva (TCO), uključujući aplikacije za administraciju, konfiguraciju i nadzor mreže.