Društvena odgovornost kompanija predstavlja segment korporativne kulture i poslovanje odgovorno prema svojim zaposlenima, životnoj sredini, široj društvenoj i lokalnoj zajednici. Kompanija Algotech razvila je korporativnu poslovnu kulturu na temeljima ovih postulata, gdje posebno mjesto predstavlja briga o djeci, te je i višegodišnja saradnja sa UNICEF-om logičan nastavak takve politike.

UNICEF, kao dječiji fond Ujedinjenih naroda, promovira prava i dobrobit djece, s posebnim fokusom na najranjiviji segment dječije populacije: najugroženije, inkluzivno isključene i djecu s posebnim potrebama. Uz to, napori UNICEF-a su dugoročno usmjereni ka tome da prava djeteta postanu trajna etička načela i međunarodni standardi.
UNICEF u Srbiji ima za cilj razvoj strategija i programa koji će pomoći da djeca, koja su najviše marginalizirana i isključena iz sistema obrazovanja, dobiju šansu da se uključe u društvo i odrastu zdrava, završe školovanje i ostvare svoj pun potencijal. Jedan od značajnih programa za ostvarenje tih ciljeva je i akcija prikupljanja dobrotvornih priloga tokom dvosatne televizijske emisije na nacionalnoj televiziji. Naime, UNICEF u Srbiji tradicionalno, krajem svake godine, organizira humanitarnu TV akciju Teleton pod nazivom „POZOVI POMOZI“ s ciljem da se prikupe sredstva za podršku najugroženijoj, inkluzivno isključenoj, kao i djeci s posebnim potrebama u Srbiji.

Ovogodišnji humanitarni UNICEF-ov televizijski projekt Teleton je, pod nazivom “Za svako dijete”, emitiran na programu nacionalne televizije TV Prva 16. decembra 2017. godine sa početkom u 19h. U emisiji je učestvovalo više od 50 poznatih ličnosti iz estradnog, kulturnog, političkog, medijskog i sportskog života Srbije, koji su odgovarali na telefonske pozive gledalaca i razgovarali s njima. Tokom dvosatnog programa emitirani su i prilozi o radu UNICEF-a u Srbiji, uz muzičke nastupe i intervjue sa učesnicima programa.

Algotech, kao društveno odgovorna kompanija, već dugi niz godina podržava veliki broj humanitarnih akcija, jer to smatra pravim načinom da aktivno doprinese razvoju i dobrobiti društva u kojem živimo i radimo, te je učestvovao i u ovoj akciji UNICEF-a, odnosno u realizaciji TV projekta “POZOVI POMOZI”. Akcija je provedena s ciljem da se propagira jednaka šansa za svako dijete, jer uskraćivanje u djetinjstvu može doticati svaku oblast života djeteta, a time se ugrožava njegovo zdravlje, sigurnost i obrazovanje.