Aura Communication Manager

Aura Communication Manager

Aktivno učešće, sveprisutna saradnja i kvalitetna iskustva definiraju novu eru angažiranja modernih kompanija. Sastanci s klijentima, saradnicima i dobavljačima više nisu dovoljni. Zaposlenima su potrebni alati kako bi aktivno učestvovali u kreiranju dodatne vrijednosti, zadovoljavanju očekivanja kupaca i angažiranju kolega u fleksibilnim interakcijama koje donose vrhunske poslovne rezultate. Kako bi omogućila ovakvu transformaciju, angažiranje orijentirano na ljude, Avaya je razvila Avaya Aura® Platformu – set potpuno integriranih komponenti koje zajednički osiguravaju univerzalna rješenja za angažiranje zaposlenih i klijenata, koja bitno utječu na sveukupno poslovanje.

Avaya Aura® Communication Manager je osnovni element Avaya Aura® Platforme, koji osigurava kvalitetne audio i video mogućnosti, mobilnost, razmjenu poruka i angažirane interakcije, na elastičnoj, distribuiranoj mreži koja podržava SIP/IP, digitalne i analogne komunikacijske uređaje.

Avaya Aura Communication Manager korisnicima donosi:

  • Moćnu platformu za procesuiranje audio i videopoziva
  • Napredne opcije za veću produktivnost i mobilnost zaposlenih
  • Ugrađene konferencijske i kontakt centar aplikacije
  • Centraliziran ili distribuiran sistem za procesuiranje poruka uz podršku govornog automata
  • Konektivnost za širok spektar analognih, digitalnih i SIP/IP komunikacijskih uređaja.
  • Podršku za SIP, H.323 i standardne industrijske komunikacijske protokole putem različitih tipova mreža
  • Visoku dostupnost, pouzdanost i survivability
  • Više od 700 moćnih funkcija

Ključne prednosti:

Stalna saradnja

Efektivno upravljanje komunikacijama: Više opcija za rutiranje, red za čekanje i prioritizacija prilikom obrade audio i videopoziva.
Veća efikasnost: funkcije sistema jednostavne su za upotrebu, štede vrijeme radnika jer omogućavaju fokusiranje na biznis, a ne na tehnologiju.
Unaprijeđena saradnja: Zaposleni mogu na jednostavan način koristiti opcije za bolju kolaboraciju, kao, naprimjer, konferencije, te tako ostanu produktivni i dok su u pokretu, koristeći prednosti naprednih funkcija za unapređenje mobilnosti.

Pomoć u osiguranju kontinuiteta poslovanja

Transparentan system failover: Više tačaka koje osiguravaju redundansu može biti ugrađeno u vašu mrežu, tako da osiguraju automatski back up u slučaju problema u mreži, hardveru ili softveru.
Nadzor i upravljanje kvalitetom glasa: Provjerava uslove u mreži koji utječu na kvalitet glasa i automatski primjenjuju korektivne akcije.

Promoviranje sigurnosti kompanije

Sigurnost prema dizajnu: Avaya Aura Communication Manager aplikacije mogu se izolirati od ostatka kompanijske mreže i sačuvati od virusa, internet crva, DoS i drugih napada. Avaya Aura Communication Manager također koristi minimalan broj servisnih i pristupnih portova kako bi se smanjila podložnost zlonamjernim napadima.
Sigurne komunikacije: Avaya Aura Communication Manager koristi medija enkripciju između servera, gatewaya i terminalne opreme (endpoint) da bi osigurao nesmetan tok poziva i kanala za signalizaciju.

Otvoreni standardi

Podrška za otvorene standarde: Omogućava integraciju rješenja drugih proizvođača, uključujući Microsoft i IBM rješenja, kao i mogućnost da ugradite komunikacije u poslovne procese, pojednostavljujući svakodnevne zadatke.
End-to-end integracija sa aplikacijama zasnovana na standardima: Avaya Aura Communication Manager softver zasnovan je na Linux platformi i omogućava integraciju s tradicionalnim (TSAPI, JTAPI, CSTA) i novim (web-servisi i servisno orijentirana arhitektura) standardima.

Pojednostavljeno upravljanje mrežom

Avaya Aura® System Manager: Osigurava intuitivnu centraliziranu administraciju Avaya Aura sistema, uključujući više instanci Communication Managera. Potreban je pristup na nivou rješenja za administraciju mreže, koji omogućava IT odjelima da inkorporiraju nove komponente i aplikacije pod jedan kišobran za administraciju, koji će upravljati elementima Avaya Aura platforme kao jednim sistemom..

Kvalitetno iskustvo

Audio i videokarakteristike: Sadržajne funkcionalnosti jednostavne za rukovanje (npr. automatski posrednik, transfer poziva, prosljeđivanje poziva i slično) omogućavaju efikasnu komunikaciju među zaposlenima, s klijentima i partnerima.
Mobilnost: Napredne WiFi ili dual mod Wifi/Mobilne funkcije osiguravaju punu produktivnost zaposlenih, čak i onda kada nisu u kancelariji. Extension to Cellular (EC500) omogućava uparivanje mobilnog i poslovnog telefona, a Avaya Equinox aplikacija za Windows, Mac, iOS i Android omogućava napredne funkcionalnosti na različitim komunikacijskim uređajima.
Kolaboracija: Od jednostavnih audio Meet Me konferencija za do šest učesnika, do Avaya Equinox aplikacije koja osigurava visokokvalitetan audio, video i dijeljenje ekrana, Avaya čini da saradnja između zaposlenih, klijenata i partnera bude jednostavna i efikasna.
Integriran sistem poruka: ugrađen sistem za prijem i slanje poruka uz integraciju sa audiom, faxom i e-mailom.
Integracija sa kontakt centrom: Avaya CC Elite naslonjen je na Avaya Aura® Communication Manager platformu i može se lako konfigurirati da osigura multikanalno rutiranje u kontakt centru. Avaya CC Elite upravlja dolaznom i odlaznom komunikacijom, redom za čekanje, a audio pozive, e-mail i tekstualne ili web chat sesije usmjerava na najkompatibilnijeg agenta. Superiorni algoritmi rutiranja koje donosi Avaya CC Elite softver uparuju odgovarajući kontakt s pravim resursom.
Telecommuting: Ova opcija omogućava rutiranje poziva na odgovarajuću adresu, kao i pristup kompletnom setu Avaya Aura Communication Manager funkcija zaposlenima, bez obzira na to da li rade od kuće, iz kancelarije, ili su na putu.
Integracija aplikacija: programeri za razvoj aplikacija mogu integrirati Avaya Aura Communication Manager funkcionalnosti u nove ili postojeće poslovne aplikacije i biznis procese za interakcije u realnom vremenu.
Podrška za SIP: Avaya Aura® Session Manager osigurava kompletnu podršku za SIP uređaje, SIP linije i integraciju sa SIP rješenjima drugih proizvođača.
Kvalitet usluge: QoS karakteristike, kao što su alternativno rutiranje unutar gatewaya (Inter-Gateway Alternate Routing – IGAR) i kontrola prijema poziva (Call Admission Control), osiguravaju beskompromisni pristup pouzdanosti i funkcionalnosti na konvergentnim SIP/IP mrežama. Ovo osigurava da krajnji korisnici Avaya Aura Communication Managera koriste iste napredne karakteristike i visokokvalitetan audio prilikom tranzicije na SIP/IP rješenja.
Pouzdanost i Survivability: Podrška za širok spektar servera, gatewaya i survivability karakteristika omogućavaju 99.999% pa čak i veću dostupnost. Avaya Aura Communication Manager posjeduje mogućnost miroringa procesorskih funkcija, osigurava alternativne gatekeepere, podržava različite tipove mrežnih interfacea i osigurava survivability na centralnoj lokaciji i udaljenim lokacijama.
Inteligentno umrežavanje i rutiranje poziva: Omogućava da organizacije kreiraju virtuelnu mrežu switcheva, kojom se prosljeđuju informacije i pozivi, i na taj način osigurava viši nivo usluge koju kompanija pruža svojim klijentima. Funkcionalnosti poput rutiranja poziva doprinose snižavanju komunikacijskih troškova, jer koriste prednosti upotrebe SIP/IP linija putem WAN/LAN linkova.
Sigurnost i privatnost: Na polju sigurnosti sistem omogućava identifikaciju mogućih upada uz notifikaciju i praćenje upozorenja. Uz to, osigurana je enkripcija medija u realnom vremenu za okruženja u kojima se zahtijeva visok stepen privatnosti razgovora putem LAN/WAN mreže.
Sigurnost i Disaster Recovery: kompanijama su na raspolaganju alati koji će im pomoći da imaju spreman odgovor i prevaziđu nepredviđene vanredne situacije.
Integrirana kontrola: Moćni ugrađeni alati koji pomažu mrežnim administratorima i menadžerima da održavaju komunikacijska rješenja i smanje ukupne troškove vlasništva (TCO), uključujući aplikacije za administraciju, konfiguraciju i nadzor mreže.