Call Manager UC

CISCO Unified Communications (UC – Objedinjene komunikacije) je platforma zasnovana na IP komunikacijskim sistemima koja integrira audio, video, podatke i mobilne proizvode i aplikacije. Omogućava efikasnije, sigurnije komunikacije i može transformirati način na koji komuniciramo. UC predstavlja revolucionarnu promjenu tehnologije komunikacija koja se može porediti sa izumom telegrafa. UC uklanja geografske barijere efektivne komunikacije kroz upotrebu audia, videa i integraciju podataka. Poslovanje se može provesti uz fluidnost koja napreduje i razvija se s vama. Informacije su duže vrijeme bile nadohvat ruke, ali UC omogućava razmjenu tih informacija radi stvaranja znanja i vrijednosti.

CISCO UC je dio integracijskog rješenja koje inkorporira mrežnu infrastrukturu, sigurnost, mobilnost, proizvode za upravljanje mrežom i aplikacije za komunikacije drugih proizvođača.
CISCO UC može dramatično promijeniti osnovu poslovanja kreiranjem efektivnih komunikacija bez gubitka ličnog dijela konverzacije licem u lice. Efikasnija komunikacija vodi ka smanjenju vremena do izlaska na tržište i ubrzanju transformacije poslovnih procesa kroz kolaboraciju.

Cisco call manager unified communications

CISCO UC komponente rješenja
CISCO UC strategija obuhvata govor, video i transport podataka u okviru jedinstvene mrežne infrastrukture. CISCO UC oprema je sposobna da upravlja sa sva tri tipa saobraćaja i da se povezuje svim mrežnim protokolima koji su u okviru standarda.
CISCO IP komunikacija predstavlja novi način isporučivanja UC funkcionalnosti korporativnim klijentima. Umjesto isporuke seta raščlanjenih proizvoda sa zasebnim datumima izdanja, metodologijom testiranja i dokumentacijom, CISCO UC je koordinirano izdanje integriranog seta proizvoda koji su testirani, dokumentirani i podržani kao sistem.

Komponente standardnih slojeva su:

Infrastrukturni sloj

Infrastruktura se sastoji od rutera, switcheva i gatewaya. Infrastrukturni sloj nosi podatke, audio i video između svih mrežnih uređaja i aplikacija. Ovi slojevi također omogućavaju visoku dostupnost, upravljanje, kvalitet servisa (QoS) i mrežnu sigurnost.

Sloj za kontrolu poziva

Sloj za kontrolu poziva omogućava procesiranje poziva, kontrolu uređaja i administraciju plana pozivanja i karakteristika. Kontrola poziva može se provesti kroz CUCM, CUCM Exspress ili CUCM Business (CMBE) rješenja.

Aplikativni sloj

Aplikacije su samostalne u odnosu na funkcionalnosti kontrole poziva i fizičke infrastrukture za procesiranje govora. Aplikacije, uključujući i one koje su navedene ovdje, integrirane su putem IP-a, što omogućava da se aplikacije nalaze bilo gdje na mreži.

  • Govorna pošta, integrirane poruke i objedinjeni sistem poruka su omogućeni kroz CISCO Unity, CISCO Unity Express ili CISCO Unity Connections proizvode.
  • Kontakt centri su različitih veličina i mogu se konfigurirati kao CISCO Unified Contact Center ili CISCO Unified Contact Center Express.
  • CISCO Unified MeetingPlace i MeetingPlace Express su rješenja za srednje i velike konferencijske servere koji podržavaju integraciju videa. MeetingPlace proizvod integrira konferencije predavačkog tipa sa skalabilnom kolaboracijom i alatima za kontrolu.
  • CISCO Unified Presence server sakuplja informacije o prisutnosti i komunikacijskim sposobnostima korisnika i dostavlja ovu informaciju onim koji nadziru korisnika kao indikator statusa. Informacija o statusu sadrži i informaciju o stanju korisnikovog uređaja, odnosno o kanalu komunikacije na kojem je dostupan. Naprimjer, korisnik je dostupan putem telefona, videa, web-kolaboracije ili videokonferensinga.
  • Interfacei standardnih protokola, uključujući Telephony Application Programming Interface (TAPI), Java Telephony Application Programing Inteface (JTAPI), Simple Object Access Protocol (SOAP), K.SIG, H.323, Media Gateway Control Protocol (MGCP) i Session Initiation Protocol (SIP), na raspolaganju su za podršku nezavisnih aplikacija.

“Endpoints” sloj

Sloj terminalnih uređaja korisniku donosi aplikacije, bilo da je krajnji uređaj CISCO IP telefon, lični računar koji koristi softverski telefon ili komunikacijski klijent ili videoterminal. CISCO UC osigurava multiprotokolnu podršku za Skinny Control Protocol (SCCP), H.323, MGCP i SIP.