Cisco WEBEX TEAMS

Cisco Webex Teams je cloud bazirana usluga koja nam osigurava cjelokupan paket alata za komunikaciju između projektnih timova. Servis nam omogućava razmjenu poruka, glasovnu i videokomunikaciju, mogućnost dijeljenja fajlova kao i mogućnost korištenja najmodernijih videokonferencijskih uređaja.

Alati za komunikaciju su razvijeni tako da pomognu projektnim timovima da rade što kvalitetnije i da mogućnost rješavanja problema i koordinacije bude efikasna i jednostavna. Aplikacije koje koristi Webex Teams moguće je instalirati na telefonu, računaru, iPad uređaju što osigurava maksimalnu dostupnost. Uz to, sigurnost, lakoća korištenja kao i tzv. hibridna integracija sa klasičnom Cisco komunikacijskom infrastrukturom su karakteristike koje daju ovom servisu jedinstvenu dimenziju.

Digitalizacija podrazumijeva transfomaciju alata za komunikaciju koju koristimo jer mijenja način i organizaciju poslovanja, dok nam Cisco Webex Teams omogućava digitalizaciju radnog prostora tako što:
1. Spaja fizičke i virtuelne timove;
2. Omogućava timovima da obavljaju svoje radne aktivnosti bez obzira na lokaciju ili uređaj koji koriste.

Cisco Webex Teams

Cisco Webex Teams je cloud bazirana aplikacija koja je jednostavna, sigurna, kompletna i otvorena.

  • Jednostavnost: Cisco Webex Teams je dizajniran tako da korisničko i administrativno iskustvo bude jednostavno i lako za upotrebu. Webex Teams omogućava i dodatne servise koji se osiguravaju na zahtjev.
  • Sigurnost je integralni dio Cisco Webex Teams rješenja jer je Cisco koristio dugogodišnje iskustvo u osiguravanju jedne od najvećih mreža u svijetu, kombinirajući znanje s hardverom i softverom vodećih kompanija u oblasti komunikacija i cloud usluga.
  • Kompletno rješenje: Sa Cisco Webex Teamsom dobijate najnovije marketinške servise u jednoj kompletnoj ponudi. Pružajući korisnicima odlično iskutvo bez obzira gdje se nalaze ili koji uređaj koriste, omogućavajući im da prave sastanke, pozive, dopisuju se, zovu i dijele sadržaje. Cisco Webex Teams platforma, dizajn i arhitektura aplikacije korisnicima donose jedinstveno i kompletno rješenje uz najnovije marketinške aplikacije i servise.
  • Otvorenost: Cisco Webex Teams API i integracija je ključna pomoć pri digitalizaciji vašeg posla. Samostalna integracija Webex Teamsa, kao i botovi i API koji su jednostavni za korištenje, mogu biti personalizirani prema vašim postojećim poslovnim procesima.

Cisco Webex Teams pruža kompletno kolaboracijsko rješenje sa tri glavne sposobnosti:

Sastanci

Spojite ljude radi kreiranja, komunikacije i kolaboracije u kontinuiranom poslovnom okruženju prije, tokom i poslije sastanka, tako da timovi mogu biti efikasniji putem bilo kojeg mobilnog ili videouređaja. Pozovite druge da se priključe vašem sastanku sa stonog računara, iz kancelarije, od kuće ili sa puta.

Poruke

Razmjenjujte poruke i fajlove s drugim osobama ili s grupom ljudi. Šaljite svima. Izaberite nekoga iz direktorija vaše firme ili jednostavno unesite e-mail adresu i započnite dopisivanje s klijentima, partnerima, kolegom…

Pozivi

Cisco Webex Teams uključuje i telefonski sistem baziran na cloudu pomoću kojeg možete zvati bilo kojeg drugog Webex Teams korisnika u bilo kojoj kompaniji putem SIP pozivanja, kao i regularne i mobilne pozive putem PSTN. Možete zvati i primati pozive sa telefona povezanog sa Webex Teams servisima u kancelariji ili putem Webex Teams aplikacije na mobilnom telefonu ili računaru.

Webex Teams aplikacija daje korisniku mogućnost pristupa, korištenje i kontrolu sastanaka, pisanje poruka, korištenje whiteboarda i mogućnosti pozivanja pojedinca ili grupe zavisno od korisničke licence. Korisnici mogu dijeliti sadržaj kada su na sastanku, u dopisivanju ili tokom telefonskog razgovora, a pristupaju servisu putem svojih pametnih telefona, putem pretraživača ili dodijeljene aplikacije na računaru. Kada je u pitanju dopisivanje, u okviru ovog servisa korisnici prave prostor za pojedinca ili više ljudi. To je virtuelni Webex Teams prostor koji predstavlja kanale za komuniciranje dopisivanjem, dijeljenjem podataka, održavanjem sastanka.

Cisco Webex Teams platforma korisnicima omogućava:

  • Sastanke: Napravite i prisustvujte sastancima.
  • Poruke: Razmjenjujte poruke s ljudima iz grupe ili individualno.
  • Pozive: Pozovite nekoga ili sve.
  • White board: Budite kreativni sa whiteboard crtanjem ideja.
  • Nalaženje fajlova: Pronađite vaš rad, dijelite fajlove i sadržaj whiteboarda.