Engage

Engage Nice

NICE Engage platforma korisnicima pruža inteligentno snimanje interakcija putem različitih kanala komunikacije, čime im pomaže da rade u saglasnosti za zakonskom regulativom i steknu sadržajan uvid u poslovanje. Platforma također služi i kao temelj za širi NICE portfolio offline i aplikacije u realnom vremenu. Za maksimalan poslovni učinak, sistem osigurava snimanje interakcija na različitim komunikacijskim kanalima, njihovu analizu u cilju sticanja opsežnih uvida i dobijanja vrijednih informacija, kao i primjenu tih uvida u „odlučujućem trenutku“ (Decisive Moment™) u toku interakcije. Platforma omogućava organizacijama da unaprijede korisničko iskustvo (CX – customer experience), poboljšaju efikasnost poslovanja, osiguraju usaglašenost sa zakonskom regulativom i povećaju profit putem jedinstvenih rješenja, prepoznatih kao najbolja u klasi.

Koriste ga vodeće kompanije u različitim industrijama, kao što su finansijske organizacije, telekomunikacijske kompanije, zdravstvene institucije, outsourceri, kompanije koje se bave maloprodajom, komunalne i druge uslužne kompanije.
Engage platforma je, prelazaći sa TDM na VoIP i SIP bazirano snimanje, kao i centralizaciju i konsolidaciju infrastrukture u data centre, omogućila obradu ogromnog broja obimnih interakcija. Ovu novu platformu, koja omogućava snimanje multimedijskih sadržaja i odgovara na potrebe za emitiranjem i arhiviranjem, karakterizira sljedeće:

• Manji broj servera, čime se eliminira potreba za korištenjem različitih komponenti

• Manji mrežni saobraćaj i minimalna zavisnost od konektivnosti između različitih komponenti, kao, naprimjer, između Loggera i Storage centra

• Jednostavna implementacija, održavanje i licenciranje

• Pojednostavljen mehanizam redundanse.

• Veća robusnost platforme