Equinox

Era digitalne transformacije počela je da radikalno redefinira poslovne komunikacije. Telefon više nije jedino sredstvo – možda čak više ni preferirano – da budemo u kontaktu s klijentima i kolegama. Umesto toga, sada su fundamentalni video, dijeljenje sadržaja, i instant poruke. Ono što je također važno je to što ni zaposleni više nisu zadovoljni takvim načinom komuniciranja – da sjede za radnim stolom i ekranom u kancelariji.equinox

Njima je potrebno konzistentno i koherentno iskustvo u vezi s komunikacijom koje se uklapa u način na koji oni funkcioniraju, umjesto da mijenjaju svoj model rada – rješenje koje će im omogućiti da komuniciraju i budu u kontaktu putem uređaja koji su sami odabrali. Pomoću Avaya Equinox™ aplikacije, Avaya ugrađuje komunikacije direktno u aplikacije, browsere i uređaje koje vaši zaposleni koriste svakodnevno, kreirajući tako jedinstven, moćan gateway za razgovor, razmjenu poruka, konferencije i kolaboraciju. Avaya oslobađa ljude od radnog stola u kancelariji i omogućava prirodniji i efikasniji model za komunikaciju, razmjenu sadržaja i saradnju – kada, gdje i kako to oni žele.