Extreme management

Management Center je srce Extreme Management familije rješenja za kontrolu i sigurnost.
Management Center (ranije poznat kao NetSight) je manadžment konzola koja prezentira podatke iz različitih izvora na jednom ekranu (single pane of glass) i osigurava žičanu/bežičnu vidljivost i kontrolu. Inteligencija, automatizacija i integracija vašeg upravljačkog softvera omogućuju IT organizaciji da optimizira učinak mrežnih operacija i smanjuje ukupni trošak vlasništva.

Management Center pruža centraliziranu vidljivost i granularnu kontrolu nad resursima poslovnih mreža od početka do kraja. Ovaj upravljački centar je prepoznatljiv zbog granularnosti koja doseže izvan portova i VLAN-ova do pojedinačnih korisnika, aplikacija i protokola. Bez obzira na to koliko se pomjeranja, dodavanja ili promjena dogodilo u vašoj okolini, Management Center sve drži u vidnom polju i pod kontrolom, kroz kontrolu pristupa na bazi uloga i privilegija. Jedan klik može biti jednak hiljadama akcija kada upravljate mrežom pomoću Extreme Networks alata. Management Center može upravljati switchevima, ruterima i WiFi opremom van Extreme Networks portfolija i omogućava kontrolu nad mrežnom opremom drugih dobavljača.