Knowledge Management

Transformirajte korisnički servis – Next Generation Knowledge!
Prema podacima renomiranih svjetskih istraživačkih kuća, ubjedljivo najčešći i glavni razlog nezadovoljstva klijenata prilikom interakcije s kompanijama se svodi zapravo na neadekvatno upravljanje korporativnim znanjem. Nekonzistentnost kod davanja odgovora i neadekvatno znanje agenata, nepoznavanje ključnih informacija o klijentu (navike, historija transakcija i komunikacije po različitim kanalima), kao i nemogućnost nalaženja relevantnih odgovora na samim korporativnim web-stranicama su samo neki od primjera. Algotech u svojoj ponudi donosi rješenje globalnog lidera eGain, koji omogućava da se upravo ovakvi izazovi riješe na najefikasniji način, a koje baš zato koriste najuspješniji biznisi širom svijeta.

Fleksibilan web-baziran pristup relevantnim podacima je ključ za pružanje odgovarajućih informacija i osiguravanje adekvatne ekspertize agentima i drugom osoblju, što je neophodan preduslov za kompetentno obavljanje zadataka u servisnim operacijama. Pristup selektiranoj bazi znanja i istim sofisticiranim mehanizmima pretrage se omogućava i samim klijentima pomoću eGain® Self-Service™ rješenja. Kao integralni dio eGain CEH platforme, eGain® KnowledgeAgent™ i eGain® Self-Service™ se prirodno integriraju sa svim ostalim aplikacijama iz eGain portfolija. Te aplikacije omogućavaju intranet i ekstranet pristup općoj bazi podataka, čime omogućavaju da se osigura posebno, produktivno i brend usaglašeno iskustvo tokom svake interakcije. Potpomognute patentiranom eGain Multisearch™ tehnologijom, spomenute aplikacije kombiniraju i objedinjuju mogućnosti najiscrpnijeg paketa metoda za pristup bazi znanja, simultanu pretragu različitih izvora (federated search), alat za identifikaciju uskih grla i povećanje operativne efikasnosti (process intelligence) sa intuitivnim interfaceom, kako bi se klijentima u svakom trenutku pružila vrhunska usluga i osigurala relevantna informacija. Pri tome, korisnici uvijek mogu odabrati između nekoliko opcija (putanja) kako bi došli do ciljane informacije. Sve metode pristupa nalaze se u okviru jednog alata za pretragu, a rješenje omogućava:

  • Pretragu prema ključnoj riječi ili frazi (intent-based pretraga)
  • Pretragu na lokalnom jeziku
  • Topic-tree pregled
  • Vođenu pomoć, naslonjenu na patentirani Case-Based Reasoning algoritam (pronalaženje rješenja za novi problem na osnovu iskustava iz ranije riješenih sličnih problema – AI tehnologija)
  • Simultanu pretragu sadržaja sa web-stranice, iz kontakt centra, društvenih mreža…