Kapow

Potpuno automatizirajte procese informacija radi povećanja produktivnosti zaposlenih, smanjenja troškova, povećanja efikasnosti i uvida u ključne poslovne odluke.
U centru svakog uspješnog biznisa je informacija kojoj treba brz pristup, procesuiranje i reagiranje. Poslovni izazov je to što se ovakve informacije uglavnom nalaze na više različitih internih sistema (uključujući i stare aplikacije), ali i na više eksternih izvora kao što su web-stranice i portali. Kao posljedica toga integracija i automatizacija svih aktivnosti, u vezi sa ovako prikupljenim podacima, postaje izuzetno teška i izazovna.
S obzirom na to da IT sektor pokušava efikasno odgovoriti na sve zahtjevnije potrebe različitih biznis segmenata, inicijative za automatizaciju poslovnih procesa mogu biti odložene ili zaboravljene. Kao rezultat toga nastavlja se ustaljena praksa neefikasnih poslovnih procesa.

Kapow platforma
Kapow platforma za robotsku automatizaciju procesa (Robotic Process Automation – RPA) omogućava da kreirate inteligentu digitalnu radnu snagu koja radi „rame uz rame“ sa zaposlenima kako bi povećala efikasnost biznisa. RPA eliminira gotovo sve manuelne aktivnosti usmjerene na podatke kroz inteligentni softver koji sadrži moćne i dinamične tokove procesa automatizacije zadataka, koji inače zaposleni na neki drugi način obavljaju.
Kofax Kapow automatizacija procesa i integracija ove platforme je najbrži i najefikasniji način za izgradnju inteligentnih robota, koji odrađuju procesiranje informacije iz najrazličitijih aplikacija ili izvora podataka, uključujući web-stranice, portale, desktop aplikacije i sisteme kompanija, bez kodiranja.

Kapow omogućava da brzo izgradite, primijenite i upravljate automatiziranim softverom koji komunicira dvosmjerno putem internih sistema, web-stranica, web-portala, desktop aplikacija i drugih izvora bez potrebe za složenim kodiranjem. Konačni rezultat je da kompanije mogu brzo prikupiti ogromne količine podataka iz vanjskih izvora (kao što su web-lokacije) i automatizirati bilo koji poslovni proces ili proces prodaje jednostavnim raspoređivanjem inteligentnih robota koji imitiraju akcije korisnika, a pritom primjenjuju poslovnu logiku i pravila. Poslovni benefiti su: povećana produktivnost i operativna efiksanost, brz povrat investicije pomoću tehnologije i automatizacije koja se relativno brzo može implementirati.

Karakteristike

 • Napravite sofisticirane inteligentne robote koji automatiziraju specifične poslovne aktivnosti usmjerene ka podacima, ili napravite prilagođena rješenja koja obuhvataju više robota.
 • Centralizirano uspostavljanje i upravljanje robota baziranog na serveru, distribucija opterećenja, server na robotskom nivou.
 • Integriran web-pretraživač koji pruža superiornu podršku prilikom automatizacije web-aplikacija i izvršavanja više robota na jednom serveru, naspram oslanjanja na standardni desktop pretraživač (npr. Internet explorer).
 • Automatiziran izvoz i transformacija podataka iz poslovnih aplikacija, baza podataka, web-stranica, portala, Excela i dr.
 • Automatizacija procesnih aktivnosti korištenjem inteligentnih robota koji imaju interakciju s poslovnim aplikacijama poput CRM, ERP i ECM sistema.
 • Lako kreirajte i integrirajte robote kao jednostavne poslovne aplikacije za izvršavanje zadataka koji zahtijevaju asistenciju zaposlenih.
 • Integracija podataka s poslovnim sistemima, procesima, bazama podataka i BI alatima.
 • Centralizirani monitoring robota, uključujući pregled svih procesa i izvršenih aktivnosti korisnika.
 • Pridržavanje IT standarda i osiguravanje sigurnosne administracije.

Benefiti od implementacije Kofax Kapow platforme:

 • Poslovni analitičar može brzo dizajnirati inteligentne robote, programeri mogu prilagoditi posebno robotizirana aplikacijska rješenja.
 • Kreiranje inteligentnih robota koji olakšavaju prikupljanje važnih poslovnih podataka i integraciju u sisteme donošenja poslovnih odluka.
 • Povećanje efikasnosti uz integraciju robotske brzine, inteligencije i kvaliteta u poslovni proces.
 • Relaksiranje zaposlenih od poslovnih zadataka koji se ponavljanju i umanjuju njihovu produktivnost, tako da zaposleni mogu svoje vještine optimalnije alocirati i biti efikasniji.
 • Poslovni procesi rezultiraju u preciznijem i pouzdanijem rezultatu.
 • Usklađivanje s brzinom vaših poslovnih potreba kroz agilnu robotsku automatizaciju.
 • Integracija infomacija iz bilo koje aplikacije uz pružanje pristupa strukturiranim i nestrukturiranim podacima iz baze. Barata najkompleksnijim zahtjevima za dinamične stranice  izgrađene u JavaScriptu i AJAX tehnikom, glavnim sistemima, pristupa bazama podataka i vadi podatke iz Excela, XML, XLS, PDF, Rss feed, kao i od API baziranih na SOAP, REST, XML i JOSN.