SignDoc - elektronski potpis

SignDoc Kofax

Pogodnost i sigurnost e-potpisa je ključna za digitalnu transformaciju
Unapređenje performansi vaše kompanije podrazumijeva pronalaženje novih načina da povećate efektivnost biznisa i efikasnost angažiranja klijenata. Smanjena upotreba papira tokom realizacije biznis procesa pomaže pri redukciji troškova i unapređuje korisničko iskustvo.

Udaljavanje od fizičkog potpisa i prelazak na e-potpis je dio digitalne transformacije koja pomaže da postignete sljedeće ključne poslovne ciljeve:

 • Smanjivanje potrošnje papira pri štampanju, odnosno skeniranju.
 • Skratiti vrijeme potrebno za kompletiranje ugovora ili za odobrenja za samo nekoliko minuta.
 • Unapređenje iskustva korisnika putem komunikacijskih kanala po njihovom izboru – na bilo kojem uređaju, bilo kada, bilo gdje.
 • Poboljšanje usklađenosti i olakšavanje revizije poslovnih procesa i transakcija
 • Smanjivanje rizika eksternih ili internih pokušaja prevare, te na taj način izbjegavanje sporova.

Vodeće kompanije širom svijeta u oblasti bankarstva, osiguranja, maloprodaje i u mnogim drugim industrijama ostvaruju željene performanse koristeći Kofax SignDoc e-poslovni portfolio.

SignDoc rešenje možete koristiti:

 • kao dokaz o prihvatanju i usvajanju sadržaja poslovnog dokumenta, kao i njegovog obavezujućeg, zaključnog, karaktera;
 • za provjeru autentičnosti i integriteta potpisanih dokumenata, tako što ćete osigurati sredstva za autentifikaciju identiteta potpisa i potvrde da dokument nije izmijenjen nakon potpisivanja.

SignDoc pruža više načina elektronskog potpisivanja:

 • Mogućnost za potpis u web-pretraživaču.
 • U kombinaciji s digitalnim cerifikatima za identifikaciju potpisivača.
 • Kao biometrijski ručni potpis na ekranu tableta, pogodno za automatsku verifikaciju potpisa i/ili analizu.
 • Može biti postavljen on premise (iza firewalla neke kompanije), ili postavljen u cloudu, a postoji i hibridna opcija sa oba rješenja (on premise i cloud).

SignDoc podržava sledeće varijacije e-potpisa:

 • Fizički povezan – lično, licem u lice, u kancelariji, prodavnicama, branšama ili na terenu.
 • Virtuelno povezan – putem videokonferencije ili kontakt centra.
 • Univerzalni pristup – putem smart telefona, tableta ili računara u kancelariji ili kući.

Integracija i fleksibilno licenciranje

 • SignDoc može biti integriran u različite biznis procese i poslovno okruženje kompanije.
 • Softver je web baziran – laka integracija SignDoc rješenja u biznis aplikacije sa web plug-in, mobilne aplikacije i konektorima za uređaje.
 • Desktop klijent – može se koristiti SignDoc samostojeće rješenje i za desktop okruženje.
 • Plug-in za Adobe Reader- SignDoc je posebno prilagođen za integraciju u Adobe Live Cycle okruženje.
 • SignDoc SDK omogućava integraciju e-potpisa i verifikaciju potpisa s vašom aplikacijom ili biznis procesom. SignDoc licenciranje omogućava fleksibilne promjene između integriranih opcija. Licenciranje je bazirano prema broju korisnika.
SignDoc Elektronski potpis

Kofax SignDoc rješenja osiguravaju širok spektar prednosti kompanijama u mnogim, različitim industrijama koje se bave kupcima i zaposlenima, u procesima nabavke, upravljanja korisničkim računom i servisnoj dokumentaciji, kao i u platnim i finansijskim procesima.

Benefiti Kofax SignDoc rešenja:

 • Osigurava sveobuhvatne opcije potpisivanja – SignDoc pokreće proces elektronskog potpisivanja putem klika za potpisivanje i koristi rukom pisane potpise (često preferirani izbor u potpisu licem u lice).
 • Smanjuje rizik od neusklađenosti – SignDoc pruža jasan dokaz ko je potpisao, šta je potpisano (sadržaj dokumenta u vrijeme potpisivanja), i kada je potpisano (datum i vrijeme).
 • SignDoc ima za cilj unapređenje poslovnih procesa kroz redukciju vremena potrebnih za realizaciju proceduralnih aktivnosti u vezi s klijentima, te na taj način omogućava kompaniji da više vremena posveti samom klijentu.
 • Izuzetna pouzdanost rješenja u smislu dokazivosti – Uz pojedinačni digitalni potpis se može dodati biometrijski signal u skladu sa standardom ISO/ IEC 19794-7. Snimljene fotografije potpisnika i/ili lični podaci potpisnika mogu biti dodati u dokument kao ISO/IEC 32000 PDF standardni digitalni potpis.
 • Osigurava reviziju potpisanog dokumenta – validacija dokumenta je nezavisna od povezivanja sa vanjskim uslugama.
 • Unapređuje poslovne procese – kreira, šalje, prati, potpisuje dokumente i formulare i automatski ih otprema. SignDoc se lako integrira u postojeće poslovne sisteme i radne tokove.
 • Podržava više platformi operativnih sistema – uključujući desktop i mobilne operativne sisteme – Windows, iOs, Adnroid i Linux.