Prateći savremene tehnološke trendove kompanija Algotech je razvila nove Cloud servise:

 

Kao kompatibilan dio novih servisa, Algotech je pokrenuo i partnerski Cloud program, namijenjen svim kompanijama koje žele proširiti svoj prodajni portfolio sa najatraktivnijim Cloud servisima.

Algotech Cloud

Prezentacija Cloud servisa i partrnerskog programa održana je u hotelu Hilton Beograd, gdje su prezentacije vezane za nove Cloud servise, partnerski program i podršku vendora održali: Nenad Životić, menadžer prodaje Cloud servisa Algotecha, Nikola Korać, direktor prodaje i marketinga Algotecha, dok je prednosti Avaya Cloud rješenja izložio Ozren Marić, regionalni direktor kompanije Avaya. Slobodan Stevančević, senior sistem inžinjer u Algotechu, demonstrirao je rješenje Cloud kontakt centra u realnom vremenu, sa akcentom na funkcionalnosti i prednosti rješenja. Cilj prezentacije bio je da se postojećim i budućim partnerima prikažu mogućnosti Avaya IP Office platforme kao rješenja namijenjenog segmentu malih i srednjih preduzeća.

Algotech Cloud Algotech Cloud

Fokus je bio i na Cloud kontakt centru kao skupu alata, aplikacija i usluga hostanih na virtuelnim serverima (u cloudu), koji kompanijama može pomoći za organizovanu komunikaciju sa klijentima po više komunikacionih kanala (telefonski pozivi, email i chat poruke), za rutiranje poziva, upravljanje agentima i za analitiku poziva.

Glavne prednosti kontakt centra iz Clouda su:

  • Predvidivi mjesečni troškovi
  • Nema troškova ulaganja u dodatnu infrastrukturu
  • Rad sa udaljenih lokacija
  • Fleksibilnost u pogledu broja funkcionalnosti i broja korisnika
  • Tehnološki najnovija verzija rešenja – Keep up with technology
  • Visoka dostupnost servisa
  • Bezbjednost ISO 27001 certifkacija za bezbjednost informacija.

Priključivanje našem partnerskom programu pruža mogućnost kompanijama da prošire svoju ponudu savremenim Algotech Cloud servisima, a da pritom ostvare i značajne poslovne benefite.

Više informacija o našem partnerskom program možete naći na AlgoCloud partnerskom portalu.