OZ e-Form

OZ e-Form je jedno od najsavremenijih tehnoloških rješenja u vezi s primjenom digitalnog potpisa i „paperless“ transakcijama u svim industrijama. OZ e-Form kompanije FORCS je kompletno rješenje koje donosi značajnu dodatnu vrijednost kompanijama kroz transformaciju tradicionalnih papirnih formi u bespapirno radno okruženje, smanjujući na taj način troškove poslovanja, povećavajući efikasnost i produktivnost. Rješenje se može koristiti na velikom broju platformi i uređaja uključujući i računare, smart telefone, tablete i dr.
Automatizirajte biznis procese, povećajte efikasnost i sačuvajte vaše resurse za važnije biznis zadatke. Napravite OZ e-Form digitalne formulare s lakoćom koristeći veliki broj raspoloživih opcija kao što su: elektronski potpis, videokamera, snimanje glasa, barcode, time stamp, GPS, OCR i dr.

Najbolje performanse sa XML tehnologijom

Veličina transakcija prilikom korištenja OZ e-Form XML tehnologije je znatno manja, a time i brža nego kod rješenja koja su bazirana na prijenosu slike ili PDF dokumenata (oko 100k/strani bez slike).

Dinamične forme sa biznis logikom
Korisnici mogu upravljati dinamičnim formama e-formulara, u smislu prikazivanja različitih formi zavisno od izabranih opcija.
SSCP (Single Source Cross Platform)
Jedan e-formular pokriva bilo koju platformu (Windows, iOS, Android) i uređaje (Desktop, Tablet, smart telefon).
Moćne dizajnerske alatke za kreiranje formi

Za razliku od e-formulara koji su napravljeni na web browseru, ovdje nema ograničenja za pravljenje kompliciranih enterprise formi, a samo rješenje je veoma intuintivno za korištenje.

Jednostavno kreiranje fomulara korišćenjem MS Excel
Direktno iz MS Excel aplikacije korisnici mogu konvertovati postojeće formulare u e-formulare.
Offline režim rada

U slučaju nestanka konekcije sa internetom svi uneseni podaci će biti sačuvani na korisničkom uređaju i sinhronizirani sa serverom kada veza sa internetom bude ponovo uspostavljena.

Bogat izbor opcija za unos

Različite opcije dostupne na pametnim uređajima (videokamere, snimanja glasa, unosa teksta, checklist, bar kod, time stamp, GPS, OCR i dr.) su integrirane.

HTML5 tehnologija

Korištenjem HTML5 tehnologije, OZ e-Form rješenje omogućava upotrebu elektronskih formi na svim dostupnim uređajima.

Integracija sa drugim sistemima
OZ e-Form može se konvertovati u XML i integrirati s bilo kojom bazom podataka korištenjem web-servisa.
Bezbednost
Formulari i podaci mogu opciono biti kriptovani u svrhu zaštite podataka po izboru korisnika.

Prednosti OZ e-Form rješenja:

Smanjuje troškove

  • Ušteda na operativnim troškovima (papirne forme, backoffice aktivnosti i sl.)
  • Smanjen trošak kod kompletnog upravljanja dokumentacijom

Povećava efikasnost poslovanja

  • Novi inovativni “paperless” procesi
  • Unaprijeđen proces unošenja podataka

Sigurnost dokumenata

  • Eliminira sve nedostatke i sigurnosne propuste koji postoje kod korištenja papirnih formi
  • Značajno povećana sigurnost u kompletnom procesu upravljanja dokumentacijom

Go Green

  • Smanjen “Carbon footprint”
  • Zelena radna sredina