Bulk i Premium SMS servisi

sms-page

Komunikacja s klijentima svakodnevno dobija nove dimenzije i vaši korisnici imaju potrebu da budu u kontaktu s vama na razne načine: telefonski, putem SMS, e-pošte i na druge načine. Jedan od popularnih i omiljenih načina je putem SMS poruka. Na ovaj način vaši korisnici mogu u svakom trenutku dobiti željenu informaciju i mogućnost da izmire svoje zaduženje pravovremeno uz što manje utrošenog vremena.

Bulk SMS (batch poruke) su usluge koje se koriste za komunikaciju s velikim brojem korisnika usluga (fizičkih lica) kojima se kontinuirano dostavljaju određene informacije redovnom poštom.

SMS notifikacije (real-time poruke) su obavještenja koja se generiraju pojedinačno za svakog korisnika, a odnose se na promjene u vezi s konkretnim računom/profilom korisnika (obavještenje o obavljenoj uplati, trenutni statusi računa, opomene za neplaćen račun, rata kredita, podsjećanje na rok za izmirenje obaveze po kreditnim karticama i iznos obaveze i slično).

SMS premium servisi imaju najveću primjenu u medijima (televizija, radio, novine, internet stranice…). Servisi se mogu primijeniti na različite načine, bilo da je u pitanju organiziranje glasanja, prijava za emisije, učešće u kvizovima i nagradnim igrama, ostavljanje svojih komentara ili muzičkih želja pa sve do različitih servisa koji su zabavnog karaktera. Također se koriste i za komercijalne svrhe, poput upita u stanje računa, produžavanja važnosti oglasa, plaćanja parkinga i slično.

SMS pretplatni servisi su podvrsta premium servisa gdje se korisnik prijavljuje za korištenje određene usluge na dnevnom, sedmičnom, mjesečnom nivou itd. Nakon prijave korisnik u izabranom terminu dobija naručeni sadržaj koji mu se prilikom svake isporuke naplaćuje.