U dinamičnom i brzorastućem okruženju, neophodno je da se kompanije prilagode i u svoje poslovne procese uvrste rešenja koja će im pomoći da se uhvate u koštac sa svim izazovima današnjice. Pravac u kom se kompanije moraju kretati je automatizacija poslovnih procesa, kako u interakciji sa klijentima, tako i u komunikaciji unutar kompanije. Praćenje toka komunikacije unutar poslovnog procesa je jedan od osnovih preduslova za povećanu efikasnost i efektivnost u svakodnevnom radu zaposlenih.

OnBase

OnBase rešenje, kompanije Hyland, vam omogućava da automatizujete vaše poslovne procese, da upravljate svojim poslovnim informacijama i sve to u jednoj platformi. OnBase rešenje može da komunicira sa vašim postojećim aplikacijama i omogućava vam […]

Bespapirni automatizovani radni procesi

U kompanijama svih veličina i vrsta koriste se stotine različitih papirnih formulara, od forumulara u službi nabavke, finansija, kadrovskoj službi, pa sve do sektora za korisničku podršku kao i prodaji. […]