SAP Hybris - Multichannel Campaign Management

Personalizovan, brz i agilan multichannel marketing u realnom vremenu!
Svakodnevno, korisnici širom sveta kreiraju ogromne količine „signala“, koji ne samo da uključuju kontekstualne informacije o tome gde se neko nalazi, koji uređaj koristi ili koje je doba dana, već i nameru: šta neko želi ili šta je nekome potrebno u tom trenutku. Ova kombinacija konteksta i signala na bazi namere predstavlja rudnik zlata za stručnjake u marketingu i obezbeđuje dodatne prilike za pružanje relevantnog sadržaja i povezivanje s korisnicima na načine od kojih sada ima više koristi nego ikada ranije. Algotech u svojoj ponudi donosi renomirano SAP Hybris rešenje, koje kreira vrednost za tri ključne oblasti marketinških operacija: uvid u potrebe i namere korisnika, korisničko iskustvo i agilnost marketinga.

Korišćenjem SAP Hybris rešenja moći ćete da:

  • Zabeležite, proširite i konsolidujete podatke o korisnicima kroz jedinstven uvid za bolje razumevanje svakog korisnika.
  • Obezbedite personalizovane odnose sa korisnicima na osnovu konteksta i namere u realnom vremenu.
  • Kreirate dinamične profile korisnika koji preuzimaju podatke iz onlajn i oflajn resursa i iskoristite implicitne signale koje oni šalju da biste stekli uvid u njihovu motivaciju i namere u realnom vremenu.
  • Identifikujete pravu ciljnu grupu za svoju kampanju i personalizujete poruke kroz veći broj kanala interakcije da biste ostvarili kontakt u pravom trenutku.
  • Koristite prošireni marketinški profil da biste unapredili svoje strategije prodaje i pružili personalizovano iskustvo prilikom kupovine.
  • Pretvorite korisnike u lojalne zagovornike vašeg brenda uz vođenu izgradnju lojalnosti orijentisanu na iskustvo korisnika i da digitalno upravljate lojalnošću kupaca u skladu sa svojim poslovanjem.
  • Optimizujete marketinške odluke uz pomoć potpuno transparentnih i sveobuhvatnih marketinških procesa. Reagujete na marketinške prilike u realnom vremenu.
  • Budete dobro upoznati sa svojim marketinškim aktivnostima, da ih unapredite na osnovu analize performansi i povraćaja investicije, da obezbedite pregled marketinških efektivnosti za top management.
  • Efikasno upravljate svim aspektima vaših marketinških aktivnosti i da unapredite saradnju i transparentnost.
  • Povećate potražnju i unapredite efikasnost prodaje, održavajte svoju bazu kontakata i pratite uspeh da biste postigli bolju saradnju između marketinga i prodaje.