Korporacija Microsoft je američka multinacionalna tehnološka kompanija, koja razvija, proizvodi, licencira i prodaje kompjuterski softver, potrošačku elektroniku, personalne računare i usluge. Njihovi najpoznatiji proizvodi su, svakako, MS Windows operativni sistemi, te MS Office i IE. U saradnji sa Microsoft-om, Algotech na naše tržište dovodi i neke od novih Microsoft proizvoda kao što su Skype za posao (Skype for business) i Contact Expert..

Povezani proizvodi

Contact Expert

Proširite Skype za posao u kontakt centar alat i obezbedite praćenu interakciju sa korisnicima u multikanalnom kruženju. Na osnovu bogatog iskustva u industriji brige o korisnicima, kompanija Geomant je razvila […]