OnBase

OnBase

Šta vam omogućava OnBase?
OnBase rešenje, kompanije Hyland, vam omogućava da automatizujete vaše poslovne procese, da upravljate svojim poslovnim informacijama i sve to u jednoj platformi. OnBase rešenje može da komunicira sa vašim postojećim aplikacijama i omogućava vam da u svakom trenutku dođete do pravih informacija. Jednom kada dobijete kontrolu nad svim informacijama, stećićete jasnu sliku svih kompanijskih procesa, a dokumentaciji i informacijama ćete pristupati u realnom vremenu.
OnBase rešenje je unikatno koliko i vaša organizacija, odnosno rešenje se u potpunosti prilagađava vama i vašim potrebama. Uz OnBase rešenje ćete ubrzati procese u okviru kompanije i smanjiti troškove, tako što ćete sve važne informacije prikupiti u jedan sistem. Takođe, omogućićete svima kojima su te informacije neophodne trenutan pristup i na taj način obezbedićete da zaposleni budu uključeni u kompanijske procese, uz bezbedno prenošenje i čuvanje informacija.

 • Prikupljanje
 • Upravljanje
 • Pristupanje
 • Integracija
 • Merenje
 • Čuvanje
Omogućite vašim klijentima, kupcima i korisnicima da popunjavaju formulare i šalju vam upite preko interneta
Pružite zaposlenima uvid u statuse upita, transakcije i narudžbine u realnom vremenu
Smanjite vreme koje zaposleni provode u pretrazi za pravim dokumentom
Ubrzajte procese automatizacijom predvidljivih odluka i pružanjem korisnih alata za upravljanje zadacima i aktivnostima
Povećajte produktivnost tako što ćete omogućiti pristup zaposlenima svim relevantnim sadržajima i procesima bilo kad i sa bilo kog uređaja
Omogućite pojačanu kontrolu pristupa i automatski pratite sve preduzete akcije
Olakšajte izveštavanje i dolaženje do potrebnih i nedostajućih informacija
Industrije gde se može koristiti OnBase rešenje

 • Finansijske institucije
 • Javne institucije
 • Zdravstvo
 • Obrazovne intitucije
 • Proizvodnja
 • Osiguravajuće kuće
 • Trgovinski lanci
 • Maloprodaja i tržni centri
 • Građevinarstvo
 • Logistika
 • Poljoprivreda

Odeljenja u kojima se može koristiti OnBase rešenje

 • Računovodstvo
 • Finansije
 • Prodaja i nabavka
 • Korisnička podrška
 • Ljudski resursi
 • Pravna služba