Digitalizujte sve svoje formulare
i automatizujte poslovne procese

Pogledajte DEMO servisa

Prelaskom sa tradicionalnih papirnih formi u bespapirno radno okruženje, smanjićete  troškove poslovanja, povećavajući efikasnost i produktivnost.

Prijavite se za online konsultacije

Popunite formu i naš tim će vas kontaktirati i zakazati sa vama termin za online konsultacije.

Digitalizujte i automatizujte sledeće procese u vašoj kompaniji

HR procese

Proces nabavke

Terensku prodaju

Inspekcijski nadzor

Zaposlena osoba u proseku potroši između 30% i 40% svog radnog vremena tražeći informaciju u papirnim formularima.

Najbolje performanse sa XML tehnologijom

Veličina transakcija prilikom korišćenja Smart e-Form XML tehnologije je znatno manja, a time i brža nego kod rešenja koja su bazirana na prenosu slike ili PDF dokumenata (oko 100k/strani bez slike).

Dinamične forme sa biznis logikom

Korisnici mogu da upravljaju dinamičnim formama e-Formulara, u smislu prikazivanja različitih formi zavisno od izabranih opcija.

SSCP (Single Source Cross Platform)

Jedan e-Formular pokriva bilo koju platformu (Windows, iOS, Android) i uređaje (Desktop, Tablet, smart telefon).

Moćne dizajnerske alatke za kreiranje formi

Za razliku od PDF e-Formulara, ovde nema ograničenja za pravljenje komplikovanih enterprise formi, a samo rešenje je veoma intuintivno za korišćenje.

Jednostavno kreiranje fomulara korišćenjem MS Excel
Direktno iz MS Excel aplikacije korisnici mogu da konvertuju postojeće formulare u e-Formulare.
Integracija sa drugim sistemima

Smart e-Form može se konvertovati u XML i integrisati sa bilo kojom bazom podataka korišćenjem web servisa.

Offline režim rada

U slučaju nestanka konekcije sa internetom svi uneti podaci će biti sačuvani na korisničkom uređaju i sinhronizovani sa serverom kada veza sa  internetom bude ponovo uspostavljena.

Bogat izbor opcija za unos

Različite opcije poput video kamere, snimanja glasa, unosa teksta, checklist, bar kod, time stamp, GPS, OCR i dr. su dostupne.

HTML5 tehnologija

Korišćenjem HTML5 tehnologije, Smart e-Form rešenje omogućava upotrebu elektronskih formi na svim dostupnim uređajima.

Bezbednost
Formulari i podaci mogu opciono biti kriptovani u svrhu zaštite podataka po izboru korisnika.
oz eform brosura

Preuzmite brošuru i saznajte sve o Smart e-Form servisu

Prednosti Smart e-Form rešenja

Smart e-Form je jedno od najsavremenijih tehnoloških rešenja vezanih za primenu digitalnog potpisa i „paperless“ poslovanja u svim industrijama.

Smart e-Form kompanije FORCS je kompletno rešenje koje donosi značajnu dodatnu vrednost kompanijama kroz transformaciju tradicionalnih papirnih formi u bespapirno radno okruženje, smanjući na taj način troškove poslovanja, povećavajući efikasnost i produktivnost.

Prebacite sve svoje papirne obrasce i formulare u digitalni format uz Smart e-Form servis. Pristupite vašim e-formularima sa bilo kog mesta, bilo kada i bilo kog uređaja pomoću našeg inovativnog poslovnog rešenja. Automatizujte poslovne procese i uštedite vreme za druge važnije poslovne zadatke.

Uz Smart e-Form možete lako kreirati digitalne formulare i koristiti opciju digitalnog potpisivanja uz informaciju o vremenu potpisa. Veliki broj funkcionalnosti kao što su fotografisanje, snimanje glasa, elektronski potpis, čitanje barkodova i mnoge druge, odgovoriće na sve vaše poslovne zahteve i u potpunosti omogućiti prelazak na paperless poslovanje.

Pored smanjenja troškova poslovanja, povećanja efikasnosti i produktivnosti, paparless poslovanje će vam omogućiti da postanete „zelena“ kompanija i na taj način date svoj doprinos u očuvanju životne sredine.

Prijavite se za online konsultaciju i saznajte kako vaša kompanija može da:

Smanji operativne troškove

  • Ušteda na operativnim troškovima (papirne forme, backoffice aktivnosti i sl.)
  • Smanjen trošak kod kompletnog upravljanja dokumentacijom

Poveća efikasnost poslovanja

  • Novi inovativni “paperless” procesi
  • Unapređen proces unošenja podataka

Poboljša sigurnost dokumenata

  • Eliminiše sve nedostatke i bezbednosne propuste koji postoje kod korišćenja papirnih formi
  • Značajno povećana bezbednost u kompletnom procesu upravljanja dokumentacijom

Postane ``zelena`` kompanija

  • Smanjen “Carbon footprint”
  • Zelena radna sredina