Workforce management

Po pravilu najvažnija, ali i najskuplja investicija kompanije su ljudski resursi. Ovakav pristup još više dobija na značaju ukoliko te kolege nose veliki deo komunikacije sa našim korisnicima i na taj način kreiraju sliku o kompaniji. Upravljanjem i optimizacijom ljudskih resursa postižemo balans optererćenja zaposlenih ali i značajne finansijske uštede.

Povezani proizvodi

WFM

Koncept upravljanja ljudskim resursima (Workforce Management – WFM) zaživeo je u Kontakt Centrima i evoluirao je u rešenje koje je od posebne važnosti za organizacije koje žele da ostanu u samom […]