O nama

Algotech је kompanija specijalizirana za dizajn i implementaciju sistema integriranih komunikacija baziranih na najnaprednijim svjetskim rješenjima i tehnologijama. Kompanija je osnovana 1992. godine i kao Algotech grupa uspješno posluje na području Srbije, Mađarske, Češke, Slovačke, Poljske, Rumunije, Bosne i Hercegovine, ali je prisutna i na tržištu Crne Gore i Slovenije.
Tokom prethodnih dvadeset šest godina poslovanja Algotech je postao jedan od vodećih regionalnih sistem integratora. Saradnja sa renomiranim svjetskim kompanijama (Avaya, Cisco, Nice, Altitude, Teleopti, Microsoft, eGain i dr.) jedan je od ključnih faktora poslovnog uspjeha kompanije. Pored saradnje s navedenim kompanijama, Algotech je dospio na lidersku poziciju zahvaljujući izuzetnoj pouzdanosti i kvalitetu implementiranih rješenja i usluga koje pruža veliki tim zaposlenih eksperata, ali i sposobnosti da na pravi način anticipira tržišne trendove.

Danas, kada je digitalna transformacija poslovanja u punom zamahu, Algotech je kreirao strategiju diversifikacije poslovnog portfolija kao odgovor na nove tržišne izazove. Fokus poslovne orijentacije je usmjeren na digitalizaciju procesa komunikacije, automatizaciju poslovnih procesa ali i na implementaciju drugih naprednih rješenja koja omogućavaju bolju integraciju komunikacijskih i prodajnih kanala.
Promjene poslovnog okruženja i primjene novih tehnologija, koje digitalizacija kao koncept podrazumijeva, izuzetno su brze i kompleksne, te kao takve predstavljaju izazov i finansijsko opterećenje ukoliko se ne napravi pravi izbor. Stoga je naš cilj unapređenje stepena zadovoljstva i lojalnosti klijenata, što se postiže kroz profesionalno ispunjenje poslovnih obaveza i kontinuiranu edukaciju zaposlenih, kao i kroz usvajanje korporativne kulture koja je zasnovana na potrebama i zadovoljstvu korisnika.

Algotech posjeduje i nekoliko sertifikata o ispunjavanju ISO standarda  ISO 9001ISO 14001ISO 18001ISO 27001