Engage

Engage Nice

NICE Engage platforma korisnicima pruža inteligentno snimanje interakcija preko različitih kanala komunikacije, čime im pomaže da rade u saglasnosti za zakonskom regulativom i steknu sadržajan uvid u poslovanje. Platforma takože služi i kao temelj za širi NICE portfolio offline i aplikacije u realnom vremenu. Za maksimalan poslovni učinak, sistem obezbeđuje snimanje interakcija na različitim komunikacionim kanalima, njihovu analizu u cilju sticanja opsežnih uvida i dobijanja vrednih informacija, kao i primenu tih uvida u „odlučujućem trenutku“ (Decisive Moment™) u toku interakcije. Platforma omogućava organizacijama da unaprede korisničko iskustvo (CX- customer experience), poboljšaju efikasnost poslovanja, osiguraju usaglašenost sa zakonskom regulativom i povećaju profit putem jedinstvenih rešenja, prepoznatih kao najbolja u klasi.

Koriste ga vodeće kompanije u različitim industrijama, kao što su finansijske organizacije, telekomunikacione kompanije, zdravstvene institucije, outsourcer-i, kompanije moje se bave maloprodajom, komunalne i druge uslužne kompanije.
Engage platforma je, prelazaći sa TDM na VoIP i SIP bazirano snimanje, kao i centralizaciju i konsolidaciju infrastrukture u data centre, omogućila obradu ogromnog broja obimnih interakcija. Ovu novu platformu, koja omogućava snimanje multimedijskih sadržaja i odgovara na potrebe za emitovanjem i arhiviranjem, karakteriše sledeće:

• Manji broj servera, čime se eliminiše potreba za korišćenjem različitih komponenti

• Manji mrežni saobraćaj i minimalna zavisnost od konektivnosti između različitih komponenti, kao na primer između Logger-a i Storage centra

• Jednostavna implementacija, održavanje i licenciranje

• Pojednostavnjen mehanizam redundanse

• Veća robusnost platforme