Novine u Cisco Webex Meetings aplikaciji

Novine u Cisco Webex Meetings aplikaciji

Kompanija Cisco, koja je lider u oblasti kolaboracionih rešenja, nedavno je objavila update za Cisco Webex Meetings aplikaciju. Cisco je istakao da je sve u okviru aplikacije unapređeno, počev od funkcionalnosti do audio i video podešavanja, a sve sa ciljem da bi se postigao maksimalan kvalitet prilikom održavanja online sastanaka.

Cisco navodi da je aplikacija u potpunosti prilagođena korisniku i poboljašnju njegovog korisničkog iskustva tokom sastanka. Primera radi, Cisco je nedavno značajno povećao inicijalni prozor koji se pojavljuje pre početka sastanka, gde se korisnik može bolje videti i uveriti se da su audio i video opcije dobro podešene.

Cisco Webex Meetings
Cisco Webex Meetings

U nastavku teksta možete pročitati koje su još novine puštene u novoj ažuriranoj verziji aplikacije.

Intuitivniji online sastanci

Novine koje dolaze iz kompanije Cisco odnose se poboljšano korisničko iskustvo. Veća dimenzija prozora i ikonica za video i audio podešavanje omogućavaju korisnicima lakšu navigaciju kroz sastanak. Jasne i jednostavne kontrole sastanka smeštene pri dnu prozora, od sada su korisnicima uvek dostupne, nevezano za to da li je u toku deljenje ekrana ili prikaz videa.

cisco webex meetings
Cisco Webex Meetings

Ostale novine koje je Cisco predstavio:

  • Pristupačnija podešavanja: Audio i podešavanja za kameru od sada su pozicionirane sa desne strane ekrana.
  • Sveobuhvatna kontrolna tabla: Opcije za razmenu poruka, pitanja i odgovore, pregled učesnika i druge, smeštene su sa desne strane prozora.
Cisco Webex Meetings
Cisco Webex Meetings
  • Virtualna pozadina: od sada je dostupno mnogo više opcija za izbor vaše virtualne pozadine.
  • Unapređeni kraj sastanka: Kada se sastanak završi, korisnici će videti završni dijalog sastanka koji se automatski zatvara nakon nekoliko sekundi

Pored ovih poboljšanja, uvedena su i mnoga druga. Primera radi, “Breakout” sesija od sada omogućava korisnicima da učesike sastanka dodaju u manje grupe za kolaboraciju i razmenu ideja.

Za učesnika koji se na sastanku vodi kao “Co-host” dodeljene su nove privilegije. Od sada, “Co-host” ima iste privilegije kao i “Host” sastanka, kao što su uključivanje/isključivanje mikrofona drugih učesnika, premeštanje ili dodavanje učesnika.

Još jedan u nizu poboljšanja je vezan za kvalitet videa u toku sastanka. U trenutku kada učesnik na sastanku primi video slabije rezolucije, aplikacija automatski poboljša sliku, što dovodi do toga da se korisnicima prikaže značajno jasniji video, boljeg kvaliteta.

Dodatna poboljšanja ukjučuju:

  • Centralizovana lobi podešavanja za administratore: Administratori mogu da upravljaju lobijem i drugim podešavanjima u centralizovanom sigurom okruženju platforme.
  • Lobi za zakazane sastanke: Od sada postoje lobiji za zakazane Webex sastanke.
  • Automatsko zaključavanje: Ova opcija omogućava automatsko zaključavanje sastanka nakon unapred definisanog vremenskog roka.
  • Automatsko isključivanje učesnika nakon definisanog vremena: Ova opcija omogućava automatsko isključivanje učesnika iz lobija nakon završetka sesije.

Pomenuta poboljšanja su svakako pokrila veliki broj promena u korisničkim, funkcionalnim i bezbednosnim oblastima.