Go paperless!
Anywhere! In real time.
Sala 5, 28.03.2019
11:00 - 11:45
VIŠE INFORMACIJA
SAZNAJTE VIŠE Algotech Bosna i Hercegovina – uspješan početak
poslovanja najmlađeg člana Algotech grupe
SAZNAJTE VIŠE održan je 15. novembra 2018.
u event centru Fabrika u Beogradu

Kontakt centri

U modernom vremenu, obavezan element svake prodajno orijentisane organizacije sa fokusom na korisnika!

SAZNAJTE VIŠE

Integrisane komunikacije

Jedan informacioni sistem za glasovnu, video i tekstualnu komunikaciju, audio i video konferencijske veze...

SAZNAJTE VIŠE

Automatizacija poslovnih procesa

Praćenje toka komunikacije unutar poslovnog procesa je jedan od osnova unapređenja efikasnosti i efektivnosti u svakodnevnom radu zaposlenih

SAZNAJTE VIŠE

Customer engagement

„Customer engagement“ označava poslovnu komunikaciju između korisnika i kompanije putem različitih komunikacijskih kanala...

SAZNAJTE VIŠE
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array

PROIZVODI

8 oblasti poslovanja u kojima smo prisutni

01

Telekomunikacije

U današnjem svetu, telekomunikacije su temelj na koji se oslanja moderno poslovanje. Algotech je prepoznat kao regionalni lider u implementaciji i podršci kompleksnih i robusnih komunikacijskih rješenja kakvi su neophodni provajderima telekomunikacijskih usluga

02

Finansijske institucije

Prateći trendove kretanja svjetskog IT tržišta, trudimo se da ponudu rješenja za banke i druge kompanije iz oblasti finansijskog poslovanja održavamo aktuelnom, ažurnom, te da novim rješenjima opravdamo i unaprijedimo do sada stečeno povjerenje

03

Osiguranja

Algotech osiguravajućim kompanijama omogućava primjenu najboljih svjetskih rješenja za tržišni nastup, komunikaciju s klijentima i optimalno korištenje podataka za kreiranje ponuda usmjerenih i prilagođenih postojećim i potencijalnim osiguranicima.

04

Medicinski sektor

Tehnološka podrška za telemedicinu su videokonferencijski sistemi, kojima se Algotech profesionalno bavi više od 10 godina.

05

Industrija

Efikasna komunikacija i saradnja sa interesnim grupama, kao i brže plasiranje novih proizvoda na tržište zahvaljujući automatiziranim i efikasnijim procesima i pristupu informacijama u realnom vremenu, te stoga i proizvodne kompanije moraju da prate savremene informaciono – komunikacione tehnologije

06

Javni sektor i lokalna samouprava

Bilo da su u pitanju pametni gradovi, sistemi hitnih interventnih službi, upravljanje putnom ili komunalnom infrastrukturom Algotech u svom portfoliu nudi kompletna rješenja koja mogu dati odgovor na svaki postavljeni cilj i zadatak

07

Mala i srednja preduzeća

Algotech je pripremio ponudu rješenja i modela finansiranja prilagođenu malim i srednjim preduzećima, tako da mogu koristiti najbolje svjetske tehnološke koncepte i rješenja u osvajanju tržišta, ali da, s druge strane, ne ugrožavaju svoju finansijsku stabilnost.

08

Logistika, distribucija i maloprodaja

Komunikacija sa korisnicima je ključ uspjeha! Proverite kako vam Algotech u tome može pomoći