Section 1
Section 2
Section 3

Automatizacija Poslovnih Procesa & Bespapirna kancelarija

Unapredite vaše poslovanje uz

ECM i rešenja za automatizaciju poslovanja

Ostvarite višestruke benefite implementacijom našeg rešenja i transformišite svoje poslovanje prelaskom sa tradicionalnih papirnih obrazaca na radno okruženje bez papira.

Minimizirajte zavisnost od papira implementacijom rešenja za upravljanje eFormularima. Poboljšajte dostupnost informacija, kvalitet i sigurnost, smanjite troškove u bilo koje vreme i na svakom mestu! Prirodno okruženje bez papira je najbolji način za smanjenje postojećih troškova, poboljšanje efikasnosti i produktivnosti i postizanje značajnog povećanja prihoda kroz unapređivanja postojećeg procesa prodaje.

"Ponosni smo što radimo sa najboljim i najvećim brendovima"

Želite da modernizujete svoju
tradicionalnu kancelariju u kancelariju bez papira?

Kako to funkcioniše?

1

Intuitivno i brzo kreiranje
dinamičkog e-forms catalog

Kreiranje kataloga

Administrator kompanijskog naloga kreira katalog u okviru koga se čuvaju šabloni e-formulara.

Kreiranje grupa korisnika i njihovih privilegija

Dodelite svakom zaposlenom privilegije koje ima u određenoj grupi. Pratite njihovo opterećenje i učinak, upravljajte radnim procesima i beležite podatke u celoj organizaciji i sa svakim klijentom.

Uvoz e-form šablona

Proces transformacije papirnih obrazaca u elektronske je potpuno pojednostavljen i veoma brz.

Kreiranje radnih procesa

Svaki tok posla je definisan sa svim svojim karakteristikama.

Prednosti

Bez potrebe za programerskim znanjem.

Lako konvertovanje Microsoft Office dokumenata

Brzo konvertovanje postojećih PDF dokumenata u e-formulare

Zanimljive statistike

Automatizacija poslovnih procesa olakšava završetak posla i povećava poslovnu efikasnost za čak 79%

Šta Su Naši Korisnici Rekli o Nama?

"U kompaniji koja ima više hiljada zaposlenih, posao u sektoru Ljudskih resursa je veoma kompleksan i obiman. Zahvaljujući digitalizaciji HR sektora, kompanija Telekom Srbija je uspešno postigla optimizaciju procesa rada i značajno ubrzala realizaciju zahteva kao što su zahtevi za godišnje odmore, neplaćena i plaćena odsustva, bolovanja… Sve to je ostvareno pomoću implementacije digitalnih formulara i dokumenata, kao i automatizacije poslovnih procesa."
Telekom Srbija