Section 1
Section 2
Section 3

Objedinjene Komunikacije

Pričajte. Razmenjujte poruke.

Organizujte sastanke. Sarađujte

Cilj svakog uspešnog radnog okruženja je postizanje većeg angažovanja zaposlenih. 

Da bi privukle nove zaposlene, kompanije moraju da promene način pristupa poslovanju i da kreiraju produktivnije, multikanalno i inspirativno radno okruženje sa dostupnim najmodernijim alatima za kolaboraciju i komunikaciju.

 Objedinjene komunikacije podrazumevaju korišćenje najsavremenijih alata koji koriste u enkriptovanom okruženju

"Ponosni smo što radimo sa nekim od najvećih kompanija u Srbiji i regionu"

Benefiti boljeg angažovanja zaposlenih

Povećanje zadovoljstva zaposlenih

Bolja radna atmosfera

Bolji timski rad

Jednostavna komunikacija

Poslovni Procesi

Kraći i
efektivniji sastanci

Efikasnije
interne procedure

Standardizovani
poslovni procesi

Unapređena
transparentnost poslovanja

Bezbednost

Enkriptovani podaci
Sigurne konekcije
Kontinurano poslovanje
Uvek ažurno rešenje

Poslovni
pokretači

Smanjenje poslovnih troškova
Smanjeni troškovi putovanja i održavanja sastanaka

Omogućava deljenje troškova

Napredna skalabilnost

Proizvodi & Usluge

Telefonija

Unapredite način na koji vodite biznis tako što ćete stvoriti objedinjeni način komunikacije za svoje klijentima i zaposlenima.

Video i audio konferencije

Servisi zasnovani na cloud tehnologiji, koje pružaju kompletan skup alata za komunikaciju i saradnju između projektnih timova.

Rad od kuće

Kompanije koje kao benefit imaju usvojenu politiku rada od kuće ili bilo koje druge lokacije mogu povećati produktivnost zaposlenih, smanjiti fluktuaciju i značajno umanjiti organizacione troškove.

Komponente

Telefonski aparati, konferencijski telefoni, bežične i žičane slušalice, kamere za sastanke, sistemi konferencijske sale, komponente za video i audio konferencije…

Alati za poslovnu kolaboraciju unapređuju produktivnost zaposlenih za 30%