#ostanikodkuće BESPLATNI ALATI
ZA RAD OD KUĆE ZA KOMPANIJE
I DRŽANJE ONLINE NASTAVE
ZA OBRAZOVNE INSTITUCIJE
Više informacija

Kontakt centri

U modernom vremenu, obavezan element svake prodajno orijentisane organizacije sa fokusom na korisnika!

SAZNAJTE VIŠE

Integrisane komunikacije

Jedan informacioni sistem za glasovnu, video i tekstualnu komunikaciju, audio i video konferencijske veze...

SAZNAJTE VIŠE

Automatizacija poslovnih procesa

Praćenje toka komunikacije unutar poslovnog procesa je jedan od osnova unapređenja efikasnosti i efektivnosti u svakodnevnom radu zaposlenih

SAZNAJTE VIŠE

Customer engagement

„Customer engagement“ označava poslovnu komunikaciju između korisnika i kompanije putem različitih komunikacionih kanala...

SAZNAJTE VIŠE
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array

PROIZVODI

8 oblasti poslovanja u kojima smo prisutni

01

Telekomunikacije

U današnjem svetu, telekomunikacije su temelj na koji se oslanja moderno poslovanje. Algotech je prepoznat kao regionalni lider u implementaciji i podršci kompleksnih i robusnih komunikacionih rešenja kakvi su neophodni provajderima telekomunikacijskih usluga

bankarski sistemi

02

Finansijske institucije

Prateći trendove kretanja svetskog IT tržišta, trudimo se da ponudu rešenja za banke i druge kompanije iz oblasti finansijskog poslovanja održavamo aktuelnom, ažurnom, te da novim rešenjima opravdamo i unapredimo dosada stečeno poverenje

03

Osiguranja

Algotech osiguravajućim kompanijama omogućava primene najboljih svetskih rešenja za tržišni nastup, komunikaciju sa klijentima i optimizalno korišćenje podataka za kreiranje usmerenih i prilagođenih ponuda osiguranicima i potencijalnim osigurancicima

osiguravajuce kuce
zdravstvene ustanove

04

Medicinski sektor

Tehnološka podrška za telemedicinu su videokonferencijski sistemi, kojima se Algotech profesionalno bavi više od 10 godina.

05

Industrija

Efikasna komunikacija i brže plasiranje novih proizvoda na tržište postižu se danas automatizovanim i efikasnijim procesima i pristupu informacijama u realnom vremenu, te stoga i proizvodne kompanije moraju da prate savremene informaciono – komunikacione tehnologije

industrija
javni sektor

06

Javni sektor i lokalna samouprava

Bilo da su u pitanju pametni gradovi, sistemi hitnih interventnih službi, upravljanje putnom ili komunalnom infrastrukturom Algotech u svom portfoliu nudi kompletna rešenja koja mogu dati odgovor na svaki postavljeni cilj i zadatak

07

Mala i srednja preduzeća

Algotech je pripremio ponudu rešenja i modela finansiranja prilagođenu malim i srednjim preduzećima tako da mogu da koriste najbolje svetske tehnološke koncepte i rešenja u osvajanju tržišta, ali da sa druge strane ne ugrožavaju svoju finansijsku stabilnost

distribucija logistika transport

08

Logistika, distribucija i maloprodaja

Komunikacija sa korisnicima je ključ uspeha! Proverite kako vam Algotech u tome može pomoći