5 saveta za kompanije za efikasno organizovanje rada od kuće zaposlenih u vanrednoj situaciji

5 saveta za kompanije za efikasno organizovanje rada od kuće zaposlenih u vanrednoj situaciji

Prioritet svake kompanije treba da bude zdravlje njenih zaposlenih, kako psihičko, tako i fizičko, a naročito u slučaju vanredne situacije. Organizovanje rada od kuće zaposlenih u vanrednoj situaciji nije lak posao za većinu kompanija. Globalno širenje COVID-19 virusa, uzdrmalo je mnoge zemlje, ekonomije i biznise.

Kompanije pokušavaju da nađu najbolji način na koji će zaštiti svoje zaposlene, ali u isto vreme i obezbediti kontinuitet u poslovanju i radu. Kompanije kroz korišćenje novih tehnologija uspevaju da organizuju rad i komunikaciju zaposlenih sa udaljenih lokacija, a pored toga, kompanije moraju da vode računa i o opštem stanju zaposlenih. Zapamtite da nije isto raditi od kuće u normalnim uslovima i raditi od kuće u vanrednim uslovima.

SAVET 1 – Jasan plan za svakog zaposlenog

Svaki zaposleni je individua za sebe. Svi imamo lične probleme, različite situacije kod kuće i probleme u porodici, gde se, povrh svega, u trenucima vanredne situacije povećava briga, neizvesnost, anksioznost i nervoza svakog pojedinca. Da bi kompanije uspešno organizovale rad od kuće svojih zaposlenim u vanrednoj situaciji, potrebno je da jasno definišu plan i način funkcionisanja svakog pojedinca u kompaniji.

Orgaizacija rada od kuće zaposlenih u vanrednoj situaciji

SAVET 2 – Organizovanje rada od kuće zaposlenih u vanrednoj situaciji i radno vreme

Važno je da svaki zaposleni i prilikom rada od kuće oseti da je deo tima i da doprinosi svojim radom ciljevima kompanije. Zaposleni ne sme raditi 24 sata u ovakvoj situaciji, potrebno je jasno definisati radno vreme i ostaviti dovoljno vremena da zaposleni obavi ostale privatne aktivnosti i da se odmori.

SAVET 3 – Organizovanje rada od kuće zaposlenih u vanrednoj situaciji i formiranje malih timova

Praksa je pokazala da je u ovakim vanrednim situacijama korisno organizovati male timove od oko 4 zaposlena, koji će svakog dana na početku i na kraju radnog vremena održati online sastanak. Na prvom sastanku je važno definisati šta će svaki član tima uraditi tog dana, a na drugom proći kroz zadate zadatke i uveriti se da li je sve teklo po planu. Zaposleni treba da ima percepciju da se na ovaj način on ne prati i ne kontroliše, nego da se tako održava „život“ kompanije.

Svaki mali tim treba imati jednu osobu koja će se jednom dnevno putem Interneta sastajati sa višim menadžmentom i prenositi informacije o obavljenom poslu i napretku u realizaciji zadataka.

SAVET 4 – Komunikacija u vanrednoj situaciji

Od izuzetnog značaja je da informacije koje donesi menadžment budu podeljene putem zvaničnog kanala komunikacije svim zaposlenima u kompaniji.

SAVET 5 – Kanal za pomoć zaposlenima

Takođe, razmišljajte i o otvaranju kanala gde se zaposleni može obratiti ukoliko ima bilo koji problem, koji nije nužno vezan za posao, već za samu vanrednu situaciju. Pomozite vašim zaposlenima da lakše prebrode vanrednu situaciju i oni će biti u potpunosti spremni i posvećeni poslu i svojim svakodnevnim obavezama.

Video – kako organizovati i efikasno upravljati radom zaposlenih od kuće

Na kraju, kako bi kompanije mogle da realizuju predloženu strategiju, potreban im je alat kojim će moći da lako kreiraju online timove i komuniciraju između sebe.

Kao svoj doprinos u ovoj vanrednoj situaciji, kompanija Algotech je obezbedila svim kompanijama koje nam se obrate, besplatno korišćenje cloud rešenja namenjenog za komunikaciju, razmenu poruka i fajlova, održavanje online sastanaka i to u trajanju od 90 dana. Kontaktirajte nas.