Algotech – “Cloud partner godine” kompanije Avaya

Kompanija Algotech je na tradicionalnoj Avaya Edge World Tour konferenciji, održanoj 27. marta 2018. u Zagrebu, dobila nagradu “Cloud partner godine”. Konferencija je okupila najznačajnije partnere kompanije Avaya iz EMEA regiona i tom prilikom je Algotech dobio nagradu za kreiranje poslovnog portfolia s posebnim akcentom na Cloud rešenja, koja su svojim razvojnim potencijalom sposobna za različite vrste softverskih prilagođavanja i laku integraciju sa postojećim rešenjima, a sve u skladu sa zahtevima korisnika.


Digitalna transformacija i automatizacija poslovnih procesa su u fokusu poslovne orijentacije Algotecha koja je diversifikovala svoj poslovni portfolio inovativnim Cloud rešenjima i pozicionirala se kao vodeći partner kompanije Avaya u EMEA regionu. U Algotech Cloud poslovnom portfoliu se, svojom fleksibilnošću i bezbednošću, izdvojilo IPO CC Cloud rešenje optimalno za mala i srednja preduzeća koja žele da unaprede svoju komunikaciju sa korisnicima i poslovnim partnerima, jer omogućava komunikaciju putem tri kanala: voice, e-mail i web chat, kao i proaktivno upravljanje celokupnim procesom interakcije sa korisnikom. Algotech IPO CC Cloud rešenje ne zavisi od infrastrukture koju klijent trenutno ima, a jedina oprema koja je potrebna za nesmetano funkcionisanje je Internet konekcija, računar i naglavne slušalice. Ključne prednosti Algotech IPO CC Cloud rešenja su: povećanje profitabilnosti, brz povraćaj investicija i bezbednost podataka. Uz to, nema ulaganja u hardversku infrastrukturu a rešenje je jednostavno i fleksibilno u smislu adaptacije sa trenutnim potrebama korisnika.

Kompanija Avaya je na Edge konferenciji u Zagrebu promovisala novu poslovnu strategiju kroz razvoj kompanije u smeru digitalizacije i intenzivnog razvoja Cloud rešenja, kao i usmerenje ka bližoj saradnji sa partnerima, te obezbedjivanje alata i znanja za implementaciju tehnološki najinovativnijih rešenja. Digitalna transformacija prestala je da bude samo apstraktni, uzbudljiv koncept i danas se pozicionira kao poslovna realnost, gde se većina poslovnih segmenata polako transformiše u smislu tehnoloških inovacija iz Clouda i automatizacije poslovnih procesa, a sve u cilju povećanja efikasnosti i produktivnosti poslovanja. Ove procese je potrebno da prati integracija i kastumerizacija rešenja prema specifičnim zahtevima klijenata, te nužno i bliža saradnja vendorskih kompanija i partnera, o čemu svedoči i višegodišnja uspešna saradnja kompanija Algotech i Avaya.