Algotech Digital Time – KOFAX novi partner kompanije Algotech

Algotech Digital Time – KOFAX novi partner kompanije Algotech

Digitalizacija kanala komunikacije i automatizacija poslovnih procesa su u fokusu poslovne orijentacije Algotecha, te je shodno tome kompanija dodatno diversifikovala svoj poslovni portfolio inovativnim rešenjima i partnerstvom sa renomiranom svetskom kompanijom Kofax.
Kompanija Kofax je lider u oblasti optimizacije iskustva klijenta, što se postiže simplifikacijom i digitalizacijom poslovnih interakcija sa klijentima. Optimizacija iskustva u kontaktima sa kompanijom dovodi do povećanja zadovoljstva i lojalnosti klijenata, a korporativna kultura kompanije Algotech zasnovana je na potrebama i zadovoljstvu korisnika, te je kompatibilnost dugoročnih ciljeva Algotecha i Kofaxa rezultirala partnerskom saradnjom i zajedničkim nastupom na tržištima zemalja Zapadnog Balkana.

Kompanija Kofax je razvila digitalnu platformu za simplifikaciju i optimizaciju poslovnih interakcija sa klijenatima. Rešenje kompanije Kofax predstavlja prvu globalnu integrisanu platformu za digitalnu transformaciju, koja prikuplja poslovne podatke i transformiše ih u relevantne poslovne informacije na osnovu kojih automatizuje poslovne procese, povećavajući operativnu efikasnost kompanije uz smanjenje troškova. Na taj način omogućava digitalnu transformaciju i povećava efikasnost, a posledično dovodi i do unapređenja tržišne pozicije i konkurentske prednosti kompanije.

Rešenje kompanije Kofax predstavlja jedinstvenu digitalnu transformacionu platformu koja značajno pojednostavljuje poslovanje kompanije, u smislu simplifikacije inicijalnih, ali i ostalih kontakata sa klijentima. Ova platforma transformiše kritične procese angažovanja klijenata kombinovanjem mobilne i omnichannel interakcije, upravljanjem i automatizacijom procesa, prikupljanjem informacija i sposobnošću procesa analize na jedinstvenoj, skalabilnoj platformi. Kofax platforma integriše vezu između postojećih „sistema za snimanje“ i savremenih „sistema angažovanja“ i digitalno transformiše procese koji usmeravaju ove interakcije – kao što su pribavljanje informacija, automatizacija radnih tokova i potpisivanje dokumenata. Digitalizacijom i smanjenjem latencije između svih tačaka kontakata sa klijentom kompanija može pružiti efikasnija i efektivnija iskustva koja stvaraju zadovoljne i lojalne klijente i grade dugoročne uspešne poslovne veze.

Najznačajniji benefiti koji se mogu osvariti implementacijom rešenja kompanije Kofax su:

  1. Optimizacija poslovnog iskustva klijenata
  2. Povećanje efikasnosti i responzivnosti kompanije
  3. Smanjenje operativnih troškova
  4. Unapređenje procesa donošenja odluka

 

Više informacija o kompaniji Kofax možete naći na: www.kofax.com