Algotech instalirao Digital Signage sistem u kompaniji NSPORT

Kompanija Algotech kontinuirano diversifikuje svoj poslovni portfolio, posebno u segmentu digitalnih komunikacija.

Cilj je da korisnicima pružimo inovativna i efikasna rešenja koja će im obezbediti konkurentsku prednost kroz primenu najnovijih komunikacionih i informacionih tehnologija. Shodno tome, Algotech je proširio svoju poslovnu ponudu različitim kanalima digitalne komunikacije koji predstavljaju značajan iskorak ka novom načinu tržišnog pozicioniranja i promocije klijenata. Jedan od novih kanala digitalne komunikacije u našem portfoliu je i Digital Signage, odnosno upotreba savremenih digitalnih LED ekrana u različite svrhe, od klasičnog displej oglašavanja u javnim objektima klijenata, do self service upotrebe za njihove korisnike i integracije Digital Signage sistema sa različitim postojećim sistemima klijenata.

Prvi Digital Signage sistem Algotech je instalirao za kompaniju NSPORT na lokaciji Knez Mihailovoj 9. Sistem se sastoji od 4 specijalizovana Digital Signage ekrana dimenzije 55, koji su spojeni u jedinstveni video wall sistem  i postavljeni u izlogu prodavnice NSPORT u režimu 24-časovnog rada.

Digital Signage kao način brendiranja kompanija predstavlja značajno unapređenje promotivnog marketing miksa, koje posebne efekte ostvaruje na visoko frekventnim lokacijama. Kompanija NSPORT poseduje lanac od preko 50 lokala na najatraktivnijim lokacijama u gradovima širom Srbije, te je za kompaniju takvog poslovnog profila Digital Signage optimalno rešenje u segmentu digitalnih kanala komunikacije.