Algotech na sajmu prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama – 112 EXPO

Kompanija Algotech je učesnik i izlagač na međunarodnom sajmu prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama „112 EXPO“ (23-26. septembar), čiji su glavni pokrovitelji Ministarstvo unutrašnjih poslova – Sektor za vanredne situacije i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Uprava za bezbednost i zdravlje na radu.

Cilj sajma „112 EXPO“ je prezentacija novih tehnologija u cilju preventivnog delovanja u složenim i nepredvidivim situacijama i saniranje trajnih razarajućih posledica, te je slogan sajma “Prevencija na prvom mestu”. Uz to, sajam „112 EXPO“ ima za cilj da pojača funkcionalnu povezanost nadležnih državnih struktura i lokalnih zajednica, naučne i stručne institucije, specijalizovanih organizacija za procenu rizika, proizvođača i distributera bezbednosne opreme.

Kompanija Algotech, kao lider u kreiranju i implementaciji kontakt centara, je na ovogodišnjem „112 EXPO“ održala veoma posećenu prezantaciju pod nazivom Kontakt centri u službi prevencije i bržeg saniranja vanrednih situacija, gde su prisutni upoznati sa najnaprednijim rešenjima u oblasti pozivnih i kontakt centara, kao jednom od bitnih faktora u prevenciji bezbednosti i upravljanja rizicima u vanrednim situacijama.

Posebno je istaknut značaj primene jedinstvenog operativnog sistema za hitne pozive kao i implementaciju 112 kontakt centra, koji bi bio u stanju da svakom građaninu koji se nalazi na teritoriji Srbije omogući hitan poziv u slučaju potrebe bilo sa fiksnog ili mobilnog broja telefona. Uvođenjem 112 pozivnog broja, koji bi preko kontakt centra objedinjavao sve relevantne hitne službe (policija, vatrogasci, hitna medicinska pomoć) sistem zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama u Srbiji bio bi značajno unapređen. U zeml?ama Evropske unije već niz godina se koristi jedinstven broj 112 za sve hitne situacije, a broj se može pozvati sa fiksnih i mobilnih telefona besplatno, svuda u EU.