AVAYA Platinum Business Partner

Algotech obnovio AVAYA Platinum Business Partner Status

ALGOTECH – multinacionalna evropska korporacija, sa ekspertizom u oblasti kontakt centara, objedinjenih komunikacija, prenosa video i data podataka i vodeći implementator rešenja za informacione sisteme – obnovila AVAYA Platinum Business Partner Status, kao prvi i jedini partner u CEE regionu.

Tokom prethodnih 10 godina, Algotech je postao vodeći AVAYA partner u CEE regionu. Ova resertifikacija je potvrda profesionalnih i visokokvalitetnih usluga, kao i rešenja isporučenih na AVAYA platformama. ALGOTECH je važan partner i preferirani dobavljač brojnim poznatim kompanijama širom sveta. Kompanija je dostigla ovu poziciju prvenstveno zahvaljujući izuzetno pouzdanim proizvodima, kvalitetno implementiranim rešenjima i vrhunskoj usluzi koju obezbeđuju iskusni timovi, ali i značajnim investicijama u ekspertske konsultacije, strogom praćenju metodologije i kreiranju kompanijske kulture usmerene na potrebe i zadovoljstvo klijenata.

Algotech planira dalju ekspanziju kroz cloud computing, poslovne konsultacije i druge usluge koje stvaraju dodatnu vrednost, a vezane su za brigu o korisnicima. Saradnja sa kompanijom AVAYA na Platinum Business Partner nivou osigurava garanciju kvaliteta, jer je u nedavno publikovanom Gartner Magic Quadrant-u, u oblasti kontakt centar infrasturkture za 2011, AVAYA pozicionirana kao svetski lider.