Algotech partner eventa Digital Day – powered by Hybris

Digital Day je jedinstven događaj koji se fokusira na inovativne formate digitalnog i interaktivnog oglašavanja, a tradicionalno se održava u Beogradu od 2011. godine. Ovaj event ima edukativni karakter i na njemu učestvuju eksperti iz oblasti digitalnog oglašavanja i brendiranja, kako bi delili znanje i najbolje svetske prakse iz digitalne reklamne industrije. Da je reč o renomiranom eventu iz oblasti digitalnog marketinga i interaktivnog oglašavanja svedoči preko 800 posetilaca ovogodišnjeg skupa.

Digital Day održan je 7-8. maja 2018. godine u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u Beogradu. Fokus ovogodišnjeg Digital Day eventa, koja nosi naziv New Signal, bio je usmeren na:

  1. novi reklamni landscape
  2. digitalnu transformaciju i
  3. brend dizajn.

 

Reklamna industrija se u protekloj deceniji dramatično promenila, u smislu da je digitalno oglašavanje postalo nezaobilazni instrument u kreiranju efektivnih marketinških komunikacija. Digitalna transformacija je svoje jako uporište pronašla u reklamnoj industriji, koja tradicionalno prva prihvata i implementira inovacije iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. Otuda ne čudi informacija da se kompanije, nekada dominantno usmerene na tradicionalne medije masovnih komunikacija, prilikom kreiranja svojih planova za oglašavanje sve više okreću digitalnim medijima i direktnoj komunikaciji sa klijentom. Razlog tome je što komunikacija putem digitalnih medija omogućava trenutnu merljivost rezultata i adaptibilnost prodajne strategije.

U skladu sa fokusom poslovne orijentacije usmerene na digitalizaciju procesa komunikacije kompanija Algotech, kao partner Digital Day – New Signal eventa, predstavila je svoje digitalne i cloud servise:

  • Hybris Marketingpersonalizovan, brz i agilan multichannel marketing u realnom vremenu koji kreira vrednost za tri ključne oblasti marketinških operacija: uvid u potrebe i namere korisnika, korisničko iskustvo i agilnost marketinga.
  • Algotech Cloud CC powered by Avaya IPO – optimalno cloud rešenje za mala i srednja preduzeća koja žele da unaprede komunikaciju sa korisnicima i poslovnim partnerima kroz tri kanala: voice, e-mail i web chat, uz proaktivno upravljanje celokupnim procesom interakcije sa korisnikom.
  • Digital Signage – idealan način efektivne vizuelizacije vašeg brenda putem digitalnih displeja, kao jednog od najatraktivnijih kanala savremene komunikacije.
  • Brand Embassy – poslovni portfolio koji pomaže kompanijama da privuku nove i zadrže postojeće klijente kroz Digital Customer Service, paralelno sa smanjenjem troškova i povećanjem prihoda uz pomoć klijentkog servisa koji koristi high-volume digitalne kanale.
  • Dinamički Newsletter – aplikacija za kreiranje dinamičkog newslettera, koja je prilagođena svakom korisniku je brz, jednostavan i efektan način promocije. Podrazumeva kreiranje jednog newslettera, s tim što će svaki korisnik dobiti jedinstveni sadržaj newslettera u zavisnosti od njegovih ranije iskazanih interesovanja.
  • Viber marketing – Viber poruke su odlična dopuna SMS servisu, jer korisnici koji nemaju instaliran Viber automatski dobijaju SMS poruku. Viber poruka može imati do 1000 karaktera (uključujući specijalne karaktere), slike i linkove.
  • My Leadzz – servis za kreirajnje i upravljanje efektivnim marketinškim kampanjama iz clouda. Implementacija sa web sajtom se završava vrlo brzo, a za korišćenje alata unutar platforme nije vam potrebno programersko znanje. Isprobajte BESPLATNO My Leadzz platformu – prijavite se za probni period u trajanju od 14 dana na  https://algocloud.rs/myleadzz/