Algotech rešenje za video konferenciju na telekomunikacionom forumu TELFOR 2013 (Beograd, Sava Centar 26 – 28. novembar)

Telekomunikacioni forum – TELFOR je godišnji skup koji organizuje Društvo za telekomunikacije Beograd, a koji okuplja domaće i regionalne kompanije kao i pojedince koji se bave telekomunikacijama i informacionim tehnologijama.

Ove godine na TELFORU učestvuje oko 2000 registrovanih učesnika i izlagača iz svih oblasti telekomunikacija. TELFOR pokriva sve značajnije aspekte telekomunikacija i IT tehnologija kao što su: ponuda softverskih i tehničkih rešenja, razvojna politika, regulatorna i ekonomska pitanja, obrazovanje, proizvodnja opreme kao i servisne i sistemske operacije.

Učesnici su uglavnom telekomunikacioni inženjeri, ali takođe i ekonomisti, pravnici, menadžeri, operatori i drugi. Na taj način TELFOR je forum u okviru koga se razmatraju sva relevantna pitanja telekomunikacija: tehnička, razvojna, regulatorna i ekonomska, pitanja proizvodnje opreme, usluga, servisa i funkcionisanja sistema.

Algotech je na ovogodišnjem TELFORU predstavio svoj novi proizvod – rešenje za video konferenciju. Prezentaciju na temu “Rešenje za video kolaboraciju” prezentovao je Zoran Došlić, direktor prodaje Algotecha. Cilj prezentacije je popularizacija korišćenja video u dnevnom poslovanju i predstavljanje prvog Algotechovog cloud servisa.