Teleton 2017

Algotech uz UNICEF na humanom zadatku „Za svako dete“ – Teleton „POZOVI POMOZI“

Društvena odgovornost kompanija predstavlja segment korporativne kulture i poslovanje odgovorno prema svojim zaposlenima, životnoj sredini, široj društvenoj i lokalnoj zajednici. Kompanija Algotech razvila je korporativnu poslovnu kulturu na temeljima ovih postulata, gde posebno mesto predstavlja briga o deci, te je i višegodišnja saradnja sa UNICEF-om logičan nastavak takve politike.

UNICEF, kao dečiji fond Ujedinjenih nacija, promoviše prava i dobrobit dece, sa posebnim fokusom na najranjiviji segment dečije populacije: najugroženije, inkluzivno isključene i decu sa posebnim potrebama. Uz to, napori UNICEF-a su dugoročno usmereni ka tome da prava deteta postanu trajna etička načela i međunarodni standardi.
UNICEF u Srbiji ima za cilj razvoj strategija i programa koji će pomoći da deca, koja su najviše marginalizovana i isključena iz sistema obrazovanja, dobiju šansu da se uključe u društvo i odrastu zdrava, završe školovanje i ostvare svoj pun potencijal. Jedan od značajnih programa za ostvarenje tih ciljeva je i akcija prikupljanja dobrotvornih priloga tokom dvosatne televizijske emisije na nacionalnoj televiziji. Naime, UNICEF u Srbiji tradicionalno, krajem svake godine, organizuje humanitarnu TV akciju Teleton pod nazivom „POZOVI POMOZI“ sa ciljem da se prikupe sredstva za podršku najugroženijoj, inkluzivno isključenoj, kao i deci sa posebnim potrebama u Srbiji.

Ovogodišnji humanitarni UNICEF-ov televizijski projekat Teleton je, pod nazivom “Za svako dete”, emitovan na programu nacionalne televizije TV Prva 16. decembra 2017. godine sa početkom u 19h. U emisiji je učestvovalo preko 50 poznatih ličnosti iz estradnog, kulturnog, političkog, medijskog i sportskog života Srbije, koji su odgovarali na telefonske pozive gledalaca i razgovarali sa njima. Tokom dvočasovnog programa emitovani su i prilozi o radu UNICEF-a u Srbiji, uz muzičke nastupe i intervjue sa učesnicima programa.

Algotech, kao društveno odgovorna kompanija, već dugi niz godina podržava veliki broj humanitarnih akcija, jer to smatra pravim načinom da aktivno doprinese razvoju i dobrobiti društva u kome živimo i radimo, te je učestvovao i u ovoj akciji UNICEF-a, odnosno u realizaciji TV projekta “POZOVI POMOZI”. Akcija je sprovedena sa ciljem da se propagira jednaka šansa za svako dete, jer uskraćivanje u detinjstvu može doticati svaku oblast života deteta, a time se ugrožava njegovo zdravlje, bezbednost i obrazovanje.