Algotechu “Partner in Customer Excellence” partnerski status od kompanije Avaya “Partner in Customer Excellence”

Status je još jedna potvrda visokog kvaliteta usluga i brige o klijentima koje Algotech stavlja u svoj poslovni fokus.

Multinacionalna kompanija Avaya anticipira zadovoljstvo i lojalnost kupaca kao kritični faktor poslovnog uspeha i profitabilnog rasta, te propisuje izuzetno visoke kriterijume za dobijanje partnerskog statusa “Partner in Customer Excellence”. Istraživanje zadovoljstva i lojalnosti svojih partnera i kupaca, Avaya sprovodi u okviru svog Connect CSAT programa, anketnim istraživanjem. Fokus je na brizi o korisnicima, odnosno kontinuiranoj posvećenosti pružanju i održavanju visokog nivoa usluga korisničkog servisa klijenata. Shodno rezultatima sprovedenog Avaya Connect CSAT istraživanja. klijenti izuzetno visoko pozicioniraju Algotech prema kriterijumu kvalitet usluge i briga o korisnicima, te je shodno tome, Algotech zaslužio “Partner in Customer Excellence” Avaya status.