Aura Communication Manager

Aktivno učešće, sveprisutna saradnja i kvalitetna iskustva definišu novu eru angažovanja modernih kompanija. Sastanci sa klijentima, saradnicima i dobavljačima više  nisu dovoljni. Zaposlenima su potrebni alati kako bi uzeli aktivno učešće u kreiranju dodatne vrednosti, zadovoljavanju očekivanja kupaca i angažovanje kolega u fleksibilnim interakcijama koje donose vrhunske poslovne rezultate. Kako bi omogućila ovakvu transformaciju, angažovanje orijentisano na ljude, Avaya je razvila Avaya Aura® Platformu – set potpuno integrisanih komponenti koje zajednički obezbeđuju univerzalna rešenja za angažovanje zaposlenih i klijenata, koja bitno utiču na sveukupno poslovanje.

Avaya Aura® Communication Manager je osnovni element Avaya Aura® Platforme, koji obezbeđuje kvalitetne audio i video mogućnosti, mobilnost, razmenu poruka i angažovane interakcije, na elastičnoj, distribuiranoj mreži koja podržava SIP/IP, digitalne i analogne komunikacione uređaje.