AURORA – novo softversko rešenje za upravljanje upitima, zahtevima i prigovorima klijenata

Kompanija Algotech je, u svojim poslovnim prostorijama, promovisala novi softverski proizvod, pod nazivom “Aurora”, sa osnovnom namenom da unapredi brigu o korisnicima u servisnim organizacijama.

Dizajniran je da poboljša kvalitet komunikacije sa klijentima, standardizacijom komunikacije i servisnih aktivnosti, čime se uvećava stepen njihove upravljivosti i merljivosti, što dovodi do smanjenja troškova uz zadovoljne klijente i zaposlene. Prilagođen je organizacijama koje se intenzivno bave rešavanjem različitih vrsta upita, prijava, zahteva i problema klijenata, a koji najčešće nastaju u okviru servisnih usluga kao što su banke, osiguranja, telekom kompanije, avio-kompanije. Interakcija sa klijentima obavlja se kroz višestruke komunikacione kanale kao što su self-service Internet portal, IVR, kontakt centri i sl.