AVAYA IPO Contact Center Cloud – optimalno rešenje za mala i srednja preduzeća

Avaya IPO Contact Center Cloud  je pravo rešenje za konkurentan biznis, za mala i srednja preduzeća koja žele da unaprede svoju komunikaciju sa korisnicima i poslovnim partnerima. 24 miliona zadovoljnih korisnika širom sveta se oslanja na Avaya IPO platformu radi unapređenja komunikacije, smanjenja troškova i povećanja broja korisnika.

Obezbedite kontinuiran rast i razvoj vaše kompanije kroz alate Avaya IPO CC Cloud višekanalne komunikacije bilo kada, bilo gde i sa bilo kog uređaja.

Kome je namanjen Avaya IPO Contact Center Cloud?

Avaya IPO CC Cloud je aplikacija koja vam omogućava komunikaciju putem tri kanala: voice, e-mail i web chat, kao i proaktivno upravljanje celokupnim procesom interakcije sa korisnikom. Ovo rešenje vam dozvoljava da fleksibilno menjate broj agenata (ljudi koji komuniciraju sa klijentima) na dnevnom nivou, dok plaćate samo ono što koristite za svakog agenta mesečno. Bilo da se bavite prodajom, istraživanjem tržišta, turizmom i dr. ova aplikacija pomaže da zadatke obavite brzo, organizovano i efikasno. Avaya IPO CC Cloud aplikacija ne zavisi od infrastrukture koju trenutno imate a jedina oprema koja vam je potrebna jeste Internet konekcija, računar i naglavne slušalice.

Ključne prednosti Avaya IPO CC Cloud rešenja:

 1. Pomaže u povećanju profitabilnosti kroz:
 • Brz povraćaj investicije
 • Lako usklađivanje troškova sa trenutnim obimom posla
 • Veća predvidljivost mesečne potrošnje i profita
 • Plaćanje samo onoga što koristite

 

 1. Garantuje bezbednost podataka:
 • Automatsko softversko ažuriranje i nadogradnja
 • ISO 27001 sertifikacija za bezbednost informacija
 • Proverena infrastruktura pruža pouzdanost, visoke performanse, podršku i bezbednost podataka

 

 1. Jednostavno i fleksibilno rešenje:
 • Brza i efikasna adaptacija resursa sa trenutnim promenama
 • Bez potrebe za ulaganjem u hardversku infrastrukturu

 

Benefiti od Avaya IPO CC Cloud rešenja su:

 • Redukcija troškova i rizika poslovanja
 • Unapređenje efikasnosti, produktivnosti i profitabilnosti kompanije
 • Smanjena mogućnost grešaka prilikom unosa podataka i veća kontrolabilnost procesa
 • Izuzetna fleksibilnost prilikom promene broja agenata
 • Povećanje kvaliteta pruženih usluga i lojalnosti klijenata
 • Stvaranje dodate kompanijske vrednosti uz povećanje zadovoljstva zaposlenih.

 

Koristi od implementacije Avaya IPO CC Cloud rešenja realizuju se kroz:                                                      

 • Smanjivanje broja propuštenih poziva
 • Ubrzanu obrada korisničkih zahteva
 • Pružanje pravovremenih i relevantnih informacija klijentima
 • Povećavanje zadovoljstva klijenata
 • Efikasno rešavanje potencijalnih sporova sa klijentima uz snimanja klijentskih poziva
 • Merenje nivoa pružene usluge kroz povratnu informaciju i komunikaciju sa klijentom
 • Fokusiranost zaposlenih na efektivne poslovne aktivnosti koje daju rezultate
 • Manje grešaka prilikom unosa podataka i niže prosečno vreme trajanja poziva
 • Unapređenje saradnje između prodajnih, marketinških i timova za brigu o korisnicima.

 

Preuzmite našu Avaya IPO CC Cloud brošuru