Skype, Contact expert

Contact Expert

Proširite Skype za posao u kontakt centar alat i obezbedite praćenu interakciju sa korisnicima u multikanalnom kruženju.
Na osnovu bogatog iskustva u industriji brige o korisnicima, kompanija Geomant je razvila jedino rešenje za kontakt centar u potpunosti prilagođeno Skype komunikacionoj platformi.
Rešenje sa svim funkcionalnostima najnaprednijih kontakt centara na planeti, a istovremeno potpuno integrisano u Office 365 platformu omogućava jedinstven komfor u radu, i izuzetnu efikasnost i uštedu u implementaciji.